Yayınlanma: 12.02.2024 - 00:00

T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

ESAS NO: 2022/98 Esas

DAVALI: 1- SERKAN SARALDavacı BOTAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Serkan SARAL'ın dava dilekçesinde belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

22/05/2023 tarihli bilirkişi raporunda ;''Dava konusu Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camirkebir Mahallesi, 295 Ada 36 parsel sayılı taşınmazın BOTAŞ Doğal Gaz Boru Hattı (irtifak hakkı) kaynaklı değer kaybı nedeniyle kamulaştırma bedeli; 16.756,51 TL. olarak hesaplanmıştır.

SAHİBİ

TOPLAM TUTAR

HİSSESİ

ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR

Serkan SARAL

16.756,51

1/750

22,34 TL'' şeklinde rapor sunulduğu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01980970