Yayınlanma: 30.11.2023 - 00:00

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/132 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/132 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya ili, Karatay ilçesi, Zencirli Mahallesi. Kabristan Civarı Mevkii, 183 ada 13 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; paftasında ve zeminde kadastro yoluna cephesi bulunmakta olup, bu yolunu takiben Zencirli Mahallesi meskûn sahasına, oradan da Konya-Aksaray Yoluna ulaşım sağlanmaktadır. Mahallinde yapılan keşfinde taşınmazın üzerinde yonca ekili olduğu, üzerinde hiçbir tarımsal yapı, derin kuyu ve dikili meyve ağacının bulunmadığı görülmüştür. Birbirine geçişli vaziyette bulunan alüvyon ve hidromorfık alüvyon büyük toprak grubundan oluşmaktadır. Ana madde masiv yapılı ve ince bünyeli alüvyon birikintiler ile laküstrinden oluşmaktadır. Taşınmaz Zencirli Mahallesi meskun sahasının 250 m doğusunda yer almakta olup, 1,20 kn kuzeyinde Konya - Aksaray Karayolu bulunan taşınmaz, Konya Organize Sanayi Bölgesine 19,00 km Konya Hava Limanına 25.00 km ve şehir merkezi olan Konya Valiliği Hükümet binasına 34,00 km uzaklıktadır.

Adresi: Zencirli Mah. Kabristan Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 59.094,98 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti: 3.500.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2024 - 14:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2024 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01941101