Yayınlanma: 03.03.2024 - 00:00

T.C. KURTALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2021/459 Esas 26/02/2024

Dava konusu Siirt İli Kurtalan İlçesi Bağlıca Köyünde bulunan 148 ada 21 parsel, 148 ada 19 parsel, 148 ada 18 parsel, 147 ada 2 parsel, 147 ada 1 parsel ve 152 ada 13 parsel sayılı taşınmazlarla çevrili, tapulama harici bırakılan 03/03/2023 havale tarihli harita ve fen bilirkişi raporunun ekindeki krokide A harfi ile gösterilen alanın davacı adına tapuya tescili için Mahkememize dava açıldığı, bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2021/459 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01995211