T.C. MARMARİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:00

Sayı: 2022/192 Esas

DAVALI: NİHAT TAŞ -T.C.Kimlik No: 31235281780

Davacı EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar DURUKAL TAŞ ve NİHAT TAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasında;

Davalı Nihat TAŞ'a duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle;

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 24/09/2024 günü saat 11:05 olup, Duruşma gününün 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve 29. maddeleri uyarınca duruşma gününün davalı Nihat TAŞ'a İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi uyarınca ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonrasında tebligatın yapılmış sayılmasınadavalının duruşmaya bizzat kendisinin gelmesi yada kendisini bir vekille temsil ettirmesimazeret bildirmeden duruşmaya gelmediği taktirde yokluğunda yargılama yapılacağı ve karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.09/05/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02036163