Yayınlanma: 28.11.2023 - 00:00

T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2020/116 Esas

DAVALI: AHMET TURAN ŞENGÜL Merkezefendi Mah. Sıra Kapılar Cad. 425 Sk. No:6 Denizli Merkez/ DENİZLİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasının karara çıktığı 01/09/2023 Tarih ve 2023/511 Sayılı mahkeme kararın gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01940981