Yayınlanma: 28.11.2023 - 00:00

T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/649-650-651 Esas

Davacı, KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı ERDOĞAN GÜREN, HÜSEYİN AKIN, FATMA AYKAN, HATİCE ÖZEN, HAYRİYE YILDIZ, İZZET PARLAK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Esas No

İli

İlçesi

Mahallesi

Parsel No

taşınmazın m2

kamulaştırılacak M2

2023/649

İzmir

Ödemiş

Atatürk

409 ada 29 parsel

37.189,00

1.239,14

2023/650

İzmir

Ödemiş

İlkkurşun

556 parsel

4.248,92

486,38

2023/651

İzmir

Ödemiş

Yeniköy

1045 parsel

14.263,03

2.373,76

Yukarıda vasıfları yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 14/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01939880