Yayınlanma: 05.12.2023 - 00:00

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/1289

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle 1207 ada 5 parsel ve üzerinde bulunan dükkan vasıflı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Alparslan Çakar, Çiğdem Sandıkçı, Demet Çakar, Merve Köklü, Olcay Çakar ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2023/1289 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Ziraat Bankası Saathane Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.20/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01942365