Yayınlanma: 28.11.2023 - 00:00

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/960 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi .

ADA NO: 1197

PARSEL NO: 30

VASFI: Dini Tesis

MALİKİN ADI VE SOYADI: RIFAT YURTSEVER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi . 1197 Ada 30Noluparselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 04/08/2023 tarih 2023/960Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01938389