Yayınlanma: 30.11.2023 - 00:00

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/1308 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli Canik İlçesi Yenimahalle Mahallesi

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 1207

PARSEL NO: 15 ve 16 parseller

VASFI: Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ: 254,02 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hüseyin ERBİLGİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1308 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01941310