Yayınlanma: 12.02.2024 - 00:00

T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/466 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/466 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Serik İlçe, KADRİYE Mahalle/Köy, 394 Ada, 4 Parsel, Antalya İli Serik İlçesi Kadriye Mah ...

Adresi: Antalya İli Seril İlçesi Kadriye Mahallesi 394 Ada 4 Parsel Serik / ANTALYA

Yüzölçümü: 350,00 m2

Arsa Payı: 1/1

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Taşınmaz parsel 1/1000 ölçekli imar planında gelişme konut alanında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları E: 0,30 Yençok2 kattır.

Kıymeti: 7.250.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/03/2024 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati: 28/03/2024 - 11:09

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/04/2024 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2024 - 11:09

08/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01981745