T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/689 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Şile/İSTANBUL

MEVKİİ: Şuayipli Mahallesi

PAFTA NO:

ADA NO: 2863 Ada

PARSEL NO: 64 ve 65Parsel (ifraz öncesi 1 parsel)

VASFI: Yol, İnşaat ve Emniyet

YÜZÖLÇÜMÜ: 64 Parsel-730,25 m2

65 Parsel-149,35 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ömer Kızı Fatma Mirasçıları (33982777028)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/687 Esas sayısında dava açılmıştır.

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,

2- Husumet Şile Belediye Başkanlığına yöneltilecektir,

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Şile Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/04/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02031651