T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 25.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/136 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/136 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, ÜSKÜDAR ŞLE ASVALTI Mevkii, 173 Ada, 3 Parsel, İstanbul İli,Şile İlçesi,Çavuş Mahallesi,173 ada,3 parselde (1/2) hissesi,Şile İlçesi,Çavuş Mahallesi;173 ada,3 parsel sayılı taşınmazlar, 27/10/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Merkez 1.Etap Uygulama İmar Planında E=0.45 yapılaşma yoğunluğunda,ayrık yapı nizamında h=+6.50m. iki kat KONUT alanında kalmaktadır.173 ada,3 parselin Kuzeyi:2 nolu parsel ile,Doğusu:İmar yolu(Sunay Sokak)ile,Güneyi:İmar yolu (Yamaç Sokak)ile,Batısı:1 nolu parsel ile çevrilidir.3 nolu parsel,Şile İlçesi,güney yönde,şehir merkezine yakın konumdadır.Şile-Üsküdar Asfaltı güneyindedir. Asfalt yola çok yakın konumdadır.Kuzeyden güneye %8-10 eğimlidir.Köşebaşı konumdadır. İki yönden imar yoluna cephelidir.Uygulama imar planı olan alanda,hertürlü belediye hizmetleri,alt yapı hizmetleri, elektrik,içme suyu, doğalgaz,kanalizasyon ve Belediye çevre temizlik hizmetlerinden faydalanmaktadır.Parsel üzerinde yapılan inceleme de yapı ve tesis bulunmamaktadır.Uygulama imar planlarında imar yoluna terki bulunmamaktadır. Mahallinde yapılan incelemede parsel tapudaki vasfına uygun konumdadır. Çevresinde iskan edilen binaları vardır. Parsel killi-tınlı toprak yapısındadır.Üzerinde kısa boylu ekonomik değeri olmayan otçul bitkiler görülmüştür. Parsel etrafında duvar ve çit türü yapı elemanlar bulunmamaktadır,parsel deniz görmez konumdadır. Kuzeyden Karadeniz?e yaklaşık 400m. mesafededir.Şile İlçesi,Çavuş Mahallesinde,yerleşik alanda,Şile merkezine yakın konumda, Karadeniz?e yaklaşık 750m. mesafede konumu olup parsel imar planı olan yapılaşmaya uygun konumdadır. Köşebaşı konumlu imar yoluna cepheli olup,hertürlü belediye hizmetleri ve alt yapı hizmetleri vardır.(1319 s.y. Emlak Yasasının 16 010 sayılı yasa ile değişik 12. maddenin 2. fıkrasınca ve halen yürürlükte olan: 11.03.1983 tarih ve 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1.a bendince) değerlemesi yapılmıştır.Parsel arz talep gören yerdedir.Parselde elektrik,içme suyu,kanalizasyon alt yapısı,doğalgaz ve çevre temizlik hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselin bulunduğu yeri, konumu, serbest piyasa alım atım rayiçleri, günün, ekonomik verileri,piyasa yatırım faktörleri,bölgeye olan talep ve yatırımlar,bölgenin gelişme periyodu ,bölgesel yatırımlar,imar yoluna cepheli konumu, manzaralı panoramik bir arazi bölgesinde olması değerlendirilerek. TAŞINMAZ 1/2 HİSSELİDİR.AYRINTILI BİLGİ UYAP E- SATIŞ PORTALI BİLİRKİŞİ RAPORUNDADIR.

Adresi: 173 Ada 3 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü: 370 m2

Arsa Payı: 1/2

İmar Durumu:, İnşaat tarzı 1. ETAP UYGULAMA İMAR ALANI E=45 YAPILAŞMA YOĞUNLUĞUNDA, AYRIK NİZAM İKİ KAT KONUT ALANINDADIR.

Kıymeti: 4.625.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/07/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 23/07/2024 - 14:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/08/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 22/08/2024 - 14:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, ŞİLE ÜSKÜDAR ASVALTI Mevkii, 189 Ada, 125 Parsel, İstanbul İli,Şile İlçesi,Çavuş Mahallesi,189 ada,125 parsel de (1/1) hissesi,İstanbul İli,Şile Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Md. kayıtlarında imar durumuna göre: Şile İlçesi,Çavuş Mahallesi;189 ada,125 parsel 125 nolu parsel Şile İlçesi,güney yönde,şehir merkezine yakın konumdadır.Şile-Üsküdar Asfaltının güneyindedir.Kuzeyden güneye %45 dik eğimlidir.Kuzeyden Gelincik Sokağa cephelidir.Uygulama imar planı olan alanda,hertürlü belediye hizmetleri,alt yapı hizmetleri,elektrik,içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon ve Belediye çevre temizlik hizmetlerinden faydalanmaktadır.Parsel üzerinde yapılan incelemede yapı ve tesis bulunmamaktadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısındadır.Üzerinde uzun boylu ekonomik değeri olmayan dişbudak türü genç yaşlı ağaçlar ile çalı türü,otçul bitkiler görülmüştür.Uygulama imar planlarında imar yoluna terki bulunmamaktadır.İmar uygulaması yapılmasında sakıncalı durumu yoktur.Mahallinde yapılan incelemede parsel tapudaki vasfına uygun konumdadır.Çevresinde iskan edilen,eğim sebebi ile genelde bodrum katlı,zemin,1.kat ve çatı katları olan mesken binaları vardır.Parsel etrafında duvar ve çit türü yapı elemanları bulunmamaktadır,parsel güney den ova manzaralı konumda olup deniz görmez.Şile İlçesi,Çavuş Mahallesinde,yerleşik alanda,Şile merkezine yakın konumda, Karadeniz?e yaklaşık 750m. mesafede konumu olup parsel imar planı olan yapılaşmaya uygun konumdadır. Kuzeyden imar yoluna cepheli olup, hertürlü belediye hizmetleri ve alt yapı hizmetleri vardır.(1319 s.y. Emlak Yasasının 16 010 sayılı yasa ile değişik 12. maddenin 2. fıkrasınca ve halen yürürlükte olan: 11.03.1983 tarih ve 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1.a bendince) değerlemesi yapılmıştır.Parsel arz talep gören yerdedir.Parselde elektrik,içme suyu,kanalizasyon alt yapısı,doğalgaz ve çevre temizlik hizmetlerinden faydalanmaktadır. AYRINTILI BİLGİ UYAP E- SATIŞ PORTALI BİLİRKİŞİ RAPORUNDADIR.

Adresi: 189 Ada 125 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü: 264 m2

Arsa Payı: 1/1

İmar Durumu: , İnşaat tarzı 1. ETAP UYGULUMA İMAR PLANINDA E=45 YAPILAŞMA YOĞ. AYRIK YAPI İKİ KAT KONU ALANI

Kıymeti: 5.280.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer: KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/08/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 08/08/2024 - 14:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/09/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 10/09/2024 - 14:25

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, VASİYET ALTI KÜÇÜKKÖPRÜ Mevkii, 186 Ada, 177 Parsel, DUBLEKS EV Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli,Şile İlçesi,Çavuş Mahallesi,Vasiyetaltı Küçükköprü mevkii,186 ada,177 parsel,yüzölçümü: 432,19m². Ana taşınmaz niteliği:Dubleks ev,Şile İlçesi,Çavuş Mahallesi,186 ada,177 parsel sayılı taşınmaz Parsel üzerinde 1 adet iskan edilen dubleks mesken,meskene ait kamelya ve ekonomik değerde ağaçlar vardır.Parsel Kuzey yönden ana yol olan Çayırlar Caddesine cepheli konumdadır. Giriş ana yol yönündendir.Bina borçlu tarafından kiraya verilmiştirYapı yaklaşık 17/18 yıllıktır.Zemin kat ve 1. Katı olan 1. Sınıf inşaat malzeme ve işçiliği ile inşaa edilmiş, asansörsüz, doğalgaz tesisatlı,kalorifer tesisatlı,betonarmekarkas yapım tekniği özelliğinde bir bağımsız bölümü olan yapıdır. Ayrık yapı nizamında inşaa edilmiştir.Ancak tespitte ana yapının zaman içinde bakım,onarım,tadilat yapılmaması sebebi ile nem,rutubet,çatıdan su sorunu bulunduğu,dubleks meskenin bu olumsuz şartlardan etkilendiği görüldü Yapı bürüt inşaat alanı: 143,25m², ve Yapı net kullanım alanı: 126,50m². Dir.Projesinde,binada zemin katta,giriş,wc,mutfak,salon ve salon teras balkon,yapı içi merdiven evi,1. Katta hol, 3 yatak odası,balkon,banyo+wc bölümleri vardır.Bir ailenin ikamet etmesine uygun mimari projelendirilmiştir. Hertürlü kaba ve ince inşaat işleri tamamlanmış,tesisatları bağlanmıştır.Bina kiracısı tarafından eşyalı tefriş edilmiştir. Binanın zemin katında giriş,wc-duş,salon,mutfak,salon teras bölümleri ile bina içinden çıkılan dubleks kullanım sağlayan üst kata çıkan merdiven evi,üst katta 3 yatak odası,wc-banyo,hol ve 1 adet açık balkon bölümü vardır.Çatısı ahşap karkas üzerine Marsilya tipi kiremit örtülüdür.Bahçede kamelya:Ana giriş karşısında,parsel sınırına yakın konumdadır.Tek katlı,tamamı ahşap karkas bahçe peyzajı düzenlemesi elemanıdır.Yapıya ait olup toplam 9.00m²?dir. Toplam değeri: 9,00m²* 4.000,00TL/m² = 36.000,00TL. Değerindedir.Bahçe duvar ve giriş bölümü: Yapılan hesaplamada toplam değeri: 100.000,00TL. Parsel üzerinde bulunan ekonomik değerde ağaçların değeri: (1 malta , 1 erik , 1 vişne, 1 dut, 1 taflan , 1 servi ağacı, 1 elma ağacı, 2 mandalina, 1 portakal, 3 çam, 1 limon, 1 piramit mazı, lükstrüm) ağaçları olup toplam ağaç değeri: 12.500,00TL. dir.Arsa Değeri: Şile İlçesi,Çavuş Mahallesinde,yerleşik alanda,Şile merkezine yakın konumda, Karadeniz?e yaklaşık 750m. mesafede konumu olup parsel imar planı olan yapılaşmaya uygun konumdadır. Kuzey yönden ana yol olan Çayırlar yoluna cepheli olup,hertürlü belediye hizmetleri ve alt yapı hizmetleri vardır.(1319 s.y. Emlak Yasasının 16 010 sayılı yasa ile değişik 12. maddenin 2. fıkrasınca ve halen yürürlükte olan: 11.03.1983 tarih ve 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1.a bendince) değerlemesi yapılmıştır.Parsel arz talep gören yerdedir.Parselde elektrik,içme suyu,kanalizasyon alt yapısı,doğalgaz ve çevre temizlik hizmetlerinden faydalanmaktadır. AYRINTILI BİLGİ E- SATIŞ PORTALINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNDADIR.

Adresi: 186 Ada 177 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü: 432,19 m2

İmar Durumu: , İnşaat tarzı 1 NOLU GELİŞMEALANI UYGULAMA İMAR PLANINDA E=40 YAPILAŞMA YOĞ.İKİ KAT KONUT ALANINDADIR.

Kıymeti: 10.700.822,20 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: İntifa Hakkı : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR.

Diğer: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/08/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 22/08/2024 - 14:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/09/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 25/09/2024 - 14:00

22/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02038049