T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:00

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle;

a) Davacı kurum tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;

b) Dava konusu Silifke ilçesi sınırları ile ilgili olarak ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirmelerinin gerektiği,

c) İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği,

d) Süresi içerisinde İdari Yargıtayiptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,

e) Kamulaştırma bedelinin Türkiye Ziraat Bankası Silifke Şubesine yatırılacağı,

g) Mahkeme esas numarası, davalısı, tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, kamulaştıracak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevki pafta, ada parsel numarası vasfi, yüzölçümü;

Esas no: 2024/184

Dava konusu Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu mahallesi, 134 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile 133 ada 1 parsel sayılı taşınmaz

Esas no: 2024/185

Dava konusu Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu mahallesi, 133ada 2 parsel sayılı taşınmaz yönünden,

#ilangovtr Basın No: ILN02039776