Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:00

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/863 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/863 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Silivri İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 5969 Ada, 1 Parsel, B BLOK 3 BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm

1- TAPU KAYDI

Silivri Tapu Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 03.08.2023 tarihli tapu kayıt örneğine göre; İSilivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5969 ada, 1 parsel sayılı 3.061,94m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Bahçeli kargir dubleks mesken vasıflı taşınmazda 664/6090 arsa paylı B Blok (3) bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin tamamının Ali Seven adına kayıtlı olduğu, kaydında dosva haczi ile takvidat bulunduğu bildirilmistir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1699832 sayılı imar durum belgesine göre Cumhuriyet Mahallesi, 5969 ada, | parsel sayılı taşınmaz 29.11.2021 onama tarihli Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yol kısmen de "Konut Alanında" kalmaktadır. Konut alanında yapılanma şartları: Ayrık Nizam-2 kat, Hmax:7.50m, Emsal:0.45'tir denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALIHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz İstanbul, Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Manolya Caddesinde, tapunun 5969ada, 1 parsel numarasına kayıtlı ve Manolya Caddesinden 53 dış kapı numarası alan3.061,94m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Aysar Tatil Sitesinde 664/6090 arsa paylı B Blok (3)bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin tamamının niteliğindedir. Satışa konu taşınmaz Manolya Caddesi 53 dış kapı numarası alan tamamı 3.061,94m2alana sahip parsel üzerine B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş beş adet ikiz tarzda toplam 10 bağımsız bölümden oluşan, Marmara Denizi manzaralı, etrafı çevrili, zemin kattInormal kat kattan müteşekkil Aysar Tatil Sitesinde 53/D iç kapı numarası alan (3)bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken mahallinde yapılan tespite göre daire giriş kapısının da bulunduğu zemin katta 71,25m2 alana sahip antre-hol, salon, mutfak, banyo-WC dahili merdiven ile çıkılan 1.katında 71,25m2 alana sahip dört oda, banyo-WC, antre- hol, balkon mahalleri bulunmaktadır. Taşınmazın toplam kullanım alanı 142,50m2'dir. Taşınmazda zemin kaplamları seramik ve parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatiı mevcüttür. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, müstakil kullanımlı bahçeli, Marmara Denizi manzaralı olup, genellikle yazlık kullanım amaçlı konutların bulunduğu bölgede yer almaktadır.

Adresi: İstanbul İli Silivri İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 5969 Ada 1 Parsel B Blok3 Bağımsız Bölüm Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü: 3.061,94 m2

Arsa Payı: 664/6090

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 5.100.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/05/2024 - 14:46

Bitiş Tarih ve Saati: 20/05/2024 - 14:46

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/06/2024 - 14:46

Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2024 - 14:46

16/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01992700