Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:00

T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/385 Esas

Davacı TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 09.03.2023 tarihli ve 10-573 sayılı kararı ile yukarıda sayısı yazısı ile dava konusu olan Denizli İli Tavas İlçesi Vakıf Mahallesi 136 ada 8 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazın tamamının 4.220,71m2 olduğu ve taşınmazın 10,58 m2 kısmında mülkiyet kamulaştırması ile 345,26 m2 lik kısmında tesis edilecek da iki irtifak hakkı için taşınmazın maliki ÖMER SALTAN adına kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasının ikame edildiği,

dosya tarafının14. maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, bu konuya ilişkin ikame edilecek davalarda husumetin davacı idareye ve dosya davalısına yöneltilebileceği, 14. maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, bu konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, dosyalarda tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahibinin adına Ziraat Bankası A.Ş.'ye (Tavas Şubesi) yatırılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.18/12/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01989117