Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:00

T.C. TORTUM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2020/200 Esas

DAVACILAR: 1- ATİLLA YILDIZ

2- İBRAHİM ERCOŞKUN

3- MUAMMER SAVAŞ

DAVALI: ŞEHZAT SAVAŞ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporu belirtilen adresinize tebliğ edilememiş olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:29/05/2024 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, dava dilekçesinintebliğinden itibaren 2haftalık süre içinde davaya cevap vermediğiniz ve bu süre içinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." şerhi ile dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporutebliğ yerine geçmek üzere dahili davalılarŞehzat Savaş'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01989795