Yayınlanma: 30.11.2023 - 00:00

T.C. TURGUTLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İl, Turgutlu İlçe, Urganlı mahallesi 119 ada 3 parsel tapuda tarla vasfıyla kayıtlı olup 7.150,00 m² miktarındadır. Parsel işlenebilir, killi-tınlı bir toprak yapısına ve orta derinlikte profile sahiptir. Su tutma kapasitesi orta, orta geçirgen, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan bir arazidir. Parselin % 0-3 ortalama eğime sahiptir. Arazi Turgutlu ilçe merkezine kuş uçumu mesafe ile 14,24 km ve İzmir-Ankara Karayoluna 5,79 km, en yakın yerleşim yerine 2,45 metre mesafededir. Parselin fiili kullanımının kapama yüksek sistem bağ olduğu, omcaların 15-20 yaşlarında olduğu, bağın rutin bakımlarının yapıldığı, tam verim çağında olduğu, parselin DSİ ait kanalet bölgesinde bulunduğu ve salma sulama yöntemi ile sulandığı görülmüştür.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli imar plan sınırı dışında "tarım arazisi" vasfındadır.

Kıymeti: 3.217.500,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/01/2024 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati: 17/01/2024 - 10:06

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/02/2024 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati: 15/02/2024 - 10:06

26/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01941339