Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:00

T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/722 Esas

Davacı, ALİ DİZİBÜYÜK ile Davalı, TÜRKOĞLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahalleside kain;

Davacı Ali Dizibüyük tarafından tescile konu edilen (A), (B) ve (C) harfi ile gösterilen Doğusunda; Ali Rıza Dizibüyük'a ait yer, Batısında; Kısmen Fatma Dizibüyük'e ait yer ve kısmen de Ali Dizibüyük'e ait yer,Kuzeyinde ;Hacı Taşkıran'aait yer, Güneyinde: Kısmen Fatma Dizibüyük'e ait yer, kısmen zeminde mevcutyol ve yoldan sonra Hacı Akkaya'ya ait bahçe ve kısmen de Akif Bağcı'ya ait Bahçe ile çevrili (A) harfi 23231,28 m², (B) harfi 5020,75 m² ve (C) harfi 4025,13 m² olmak üzere toplamda 32277,16 m² taşınmazın 47248632006 T.C. Kimlik no'lu ALİ DİZİBÜYÜK adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01989228