Yayınlanma: 28.02.2024 - 00:00

T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/721 Esas-

Davacı, EMİNE ARI ile Davalı, TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesiUzunsöğüt mahallesi Karakuyu mevkiinde kain;

Davacı Emine ARI tarafından tescile konu edilen (A)harfi ile gösterilen doğusunda; Kısmen Ali Arı'ya ait bahçe ve kısmen Salih İMALI' ya ait bahçe, batısında; Mehmet İMALI' ya ait bahçe, kuzeyinde; Uzunsöğüt mahallesi 218 ada 14 nolu parsel, güneyinde;Uzunsöğüt mahallesi Asfalt yolu bulunan 3274,95 m², taşınmazların 47761614916 T.C. Kimlik no'lu Emine ARI adına tescili istenilmektedir.

Bu yerleilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01991998