T.C. TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2020/55 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı, 424******08 T.C. Kimlik numaralı, Hil*** ve Se**ne'den olma, 17/12/1976 Iğdır doğumlu, Murat SARI'nın bilinen son ikametgah adresi olan Schellinger Str 190 Nürnberg 90420 9893NÜRNBERG / ALMANYA adresi de dahil tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ve kendilerine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen davalının 10/10/2024 günü saat: 09:03'deTuzluca Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunmanız, ayrıca henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususu Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN02040478