Yayınlanma: 28.02.2024 - 00:00

T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/365 Esas

KARAR NO: 2022/1475

5607 s.y. muh. suçundan sanık, Fethi ve Ayşe oğlu, 05/10/1963 Şanlıurfa doğumlu, T.C. uyruklu, M. Bakır Toprak'a mahkememiz hükmü tebliğ edilemediğinden mahkememizin 2022/365 esas, 2022/1475 karar sayılı gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2022/365 esas sayılı dosyasında sanık M. Bakır Toprak hakkında 5607 sayılı yasanın 3/5 maddesi uyarınca neticeten 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 6000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık M. Bakır Toprak'a tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememiz hükmüne karşı Yargıtay'a TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği, aksi takdirde mahkememiz kararının kesinleşeceği hususu hükmün tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.26.02.2024

#ilangovtr Basın No: ILN01991706