Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:00

TORTUM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/225 Esas

KARAR NO: 2022/30

DAVACI: MEHMET ÖZLER

DAVALI: BÜNYAMİN ALGÜL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Gerekçeli Karar belirtilen adresinize tebliğ edilememiş olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Gerekçeli Kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde istinaf etmemeniz halinde kararın kesinleşeceği tebliğ olunur" şerhi ile gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere dahili davalı Bünyamin Algül'e ilanen tebliğ olunur. 09/02/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01989790