Yayınlanma: 01.03.2024 - 00:01

TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/883 Esas

Davacı, YUSUF ÇOMRUK ile Davalı, TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt mahallesi Karakuyu mevkiinde kain;

Davacı Yusuf ÇOMRUK tarafından tescile konu edilen (A)harfi ile gösterilen yerin doğusunda; Nuh İMALI' ya ait bahçe, batısında; Adem İMALI' ya ait bahçe, kuzeyinde; Uzunsöğüt mahallesi Asfalt yolu, güneyinde Nevzat İMALI'ya ait bağ ve bahçe olan 1268,65 m², krokide E harfi ile gösterilen yerin doğusunda; Adem Kelepir ait yer, batısında; Kısmen Uzunsöğüt mahallesi 224 ada 3 nolu parsel ve kısmen de Arif Kelepir' e ait bahçe, kuzeyinde; Sultan KELEPİR' e ait bağ ve bahçe, güneyinde; Kısmen Arif Kelepir'e ait bahçe ve kısmen de Durdu PAKSOY' a ait bahçe bulunan 3604,19 m² taşınmazların 31046172116T.C. Kimlik nolu Yusuf ÇOMRUK adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01992014