Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:01

YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2023/8

Karar No : 2023/150

DAVACI : K.H.

SANIK :İBRAHİM AKKUŞ, Mahmut ve Hatice oğlu, 02/09/1983 MÜNİH doğumlu, YOZGAT, ŞEFAATLİ, PAŞAKÖYmah/köy nüfusunda kayıtlı

SUÇ :Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak

SUÇ TARİHİ :18/03/2012

SUÇ YERİ : YOZGAT/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 28/03/2023

KARAR NİTELİĞİ :10 AY HAPİS 

KANUN MADDELERİ : TCK 191/4, 53/1

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanığın Türkiye'de tebligata yarar adresinin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, "gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğinceYozgat ilinde yayımlanan yerel bir gazetede ilamından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren CMK.'nun 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceği İLANEN tebliğ olunur. 27/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01941927