Devlet yaptı tarikata verdi Devlet, açtığı öğrenci yurdunu İlim Yayma Cemiyeti’ne teslim etti.