Erdoğannâme...

14 Nisan 2024 Pazar

Her şerde elbette hayır var. Yine de “Erdoğan seçimi kaybetti!” diye bir cümle kurmak kolay değil.

Kemal Bey’in “özverisi” sayesinde bugünleri de gördük. Reyiz’in cömertliğine de teşekkür etmeliyiz. Ramazan Bayramı’nı uzatarak millet çoğunluğuna çifte bayram yaşattı.

Yerelde Reyiz’in kaybetmesi demek, artık ölçüsüzce övülemeyecek, demek. Bu konuda “kişilik haklarına saldırının övgü ve takdir kılıfı altında da yapılabileceğine” dair bir yargı kararı da var.

Anımsatmanın tam zamanı:

“Erdoğanname” adlı kitap “ölçüsüz övgüler” içerdiği için mahkeme toplatılmasına karar vermişti.

***

Yazarı Edip Dede Yağmurlu, sayıları sayın sığınmacılar gibi çoğalan bir Osmanlı tarihçisi imiş.

Kitabı kapağında aynen şöyle tanıtıyor:

“Osmanlı tarihindeki önemli olayları ve tarihi şahsiyetleri; boynu bükük itilip kakılmış, horlanmış İslam ümmetini 21. asırda kendine getirip ayağa kaldıran, şan ve şerefinin azizliğini anımsatan, hizmetleri ebediyyen hatırlanacak olan muhterem Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve kader/hizmet arkadaşlarıyla harmanladı.

Erdoğannâme, dört yılda kaleme alındı. Okurken, hem onurumuz olan tarihimizle, şanlı tarihi şahsiyetlerimizle tanışacak ve hem de bugünle geçmişimizin yalın bir dille mukayese edilmesi sebebiyle tarih bilincinizi geliştirecektir. 2002’de başlayan iktidar mücadelesini, bu mücadele döneminde kendisine kader arkadaşlığı yapmış olan dostlarını, yaşanmış ve meydana gelen önemli olayları şiir diliyle hikâyelendiriyor.

Aynı zamanda binlerce resimler içinden seçilen bir albüm hüviyetini de taşımaktadır.

Son asırda rabbimin İslam ümmetini darlık ve zorluktan kurtarması için gönderdiği; hainlere karşı kalkan olup ailesiyle birlikte zalimin karşısında ve mazlumun yanında duran, soyları yüce Recep Tayyip Erdoğan ve eşi, çocukları ve torunları için yazmış bulunuyorum.

Evet, Erdoğannâme bir nevi yakın ve uzak tarihe Erdoğan’la birlikte resimli bir yolculuktur. Erdoğannâme, onun hizmetlerine katkı sunmuş kader ve hizmet arkadaşlarının da içinde bulunduğu adeta muhterem cumhurbaşkanımıza ait tamamen renkli özel resimli bir anı kitabı gibidir.”

***

Kitabın konu başlıkları ise şöyle:

Erdoğan Duası

Erdoğan’dan Niyaz,

Erdoğan’dan Önce

Said Erdoğan

Erdoğanlar

O Hakk’ın Sevgilisi

Erdoğan Duası

Erdoğan’ın Kılıcı

Affet Erdoğan

Âl-i Erdoğan

Bu şiirlerden bazı mısralar ise şöyle:

“1900’den beri nice rical geçti de,

Şöhreti şan içinde;

Bence hepsinden büyüksün,

Bütün cihan içinde.”

...

“Erdoğan 94 yılına kadar bir fertti,

Sonra efsunlandı, zaten yiğit ve mertti.

Daha düne kadar, maziyle avunurduk,

O geldi geleceğimize de sarıldık.

Ondan önce çiçekler açmazdı yol kenarında,

Kuşlar ötmezdi yol ağaçlarında.

Vatandan bihaberdik,

Onunla erenlerin sırrına erdik.

Onsuz zavallı bir millettik,

O geldi, İslamı hayat bildik.”

...

“Erdoğan ki bereket, uğur onunla geldi,

Kuran ayetleri kapılarda gezdi..”

...

“İşte geliyoruz ERDOĞAN ile yeniden,

Üç kıtaya yazacağız Osmanlı’nın adını.

Baş kaldıracak Mısır, Libya, Türkistan,

Avrupa’ya bu kıtlarda nan haram,

Benim canım, benim kanımdı doğranan,

Son verecek bunlara ERDOĞAN HAN.”

...

“Sen Tayyib-i Receb-i Erdoğansın Efendim,

HAKTAN bize teberrüksün Efendim,

2071’e kadar, Sultan-ı müebbedsin Efendim.”

...

“Aklın varsa gel teslim-i can eyle

Sığın Erdoğan’a.”

...

“Milletimiz Türk,

Ümmetimiz İslam,

Vatanımız dünya,

Ecdat Osman, Orhan, Erdoğan.”

***

Ölçüsüz övgü siyasi liderlerin ömrünü uzatmaya yetmiyor. Reyiz de bunu iyi bildiği için, kitabı mahkemeye verip toplattı. Keşke sosyal medyadaki binlerce trolleri de hizaya getirecek bir adım atsa. El altından tedarik edilebilen Erdoğannâme de millete hatıra kalsa...Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Nefes vergisi kanunidir... 23 Haziran 2024
Seyis... 9 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları