Olaylar Ve Görüşler

Belediyelerin geleceği - Turgut ÜNLÜ

08 Aralık 2023 Cuma

31 Mart’ta yerel seçimler yapılacak. Ulusal politikada  yaşanan yoğun gündem,  sürdürülebilirlik, insancıl belediyecilik gibi yaşamsal konuların geri plana itildiğini göstermektedir. Ne yazık ki bugün ülkemizde, “kenti değil, kentsel rantı yönetmek” üzerine kurgulanmış bir anlayış hâkim.

Cumhuriyetle birlikte yaratılan tüm değerler bir avuç vurguncu-yandaşa rant ediliyor. Ve gasp, soygun, yağma, talan, rüşvet, yolsuzluk, emek vermeden para kazanma bir başarı öyküsü olarak sunuluyor. Ülkemiz büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bu, beraberinde siyasal, hukuk, eğitim, sağlık vb. alanlarda da emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler aleyhine derin uçurumlar, toplumsal huzursuzluklar yarattı. Görünen o ki küresel emperyalist sistemden ayrı düşünülemeyecek mevcut durum artarak sürecektir.

Yerel seçimlerde, ezilen-horlanan bu kesimler güvenecekleri bir yapı ve/veya adaylarla buluşabilirse bir “itiraz” noktası yakalayabilir... İtiraz hakkını kullanabilir. Kentin-kentlilerin bu kötü gidişatı geriletilebilir... Kentlerin yağmalanması engellenebilir... “Yeşil, dişil, dijital devrim”in sesi olabilir. 

Unutulmamalı ki Eskişehir, Tunceli gibi halkçı belediye örnekleri de görülüyor, gelişiyor, gelişecek. İlk örneklerden olan Fatsa Belediye Başkanı “Terzi Fikri” unutulmuyor. Bizler bu olumsuzlukların arasında yeşeren olumlulukları görüp nasıl bir belediye, nasıl bir belediye başkanı, nasıl bir belediye meclis üyesi istiyoruz talebimizi genişleterek seslendirebiliriz.

KATILIMCI VE ADALETLİ

Halkçı belediye; özgürlük, adalet ve dayanışmayı ilke edinen; demokrasi ve katılımcılığa inanan; insanı ve doğayı temel alan; kenti, kentlilerle birlikte yönetişim içinde olan;

İnsanı ve doğayı temel alan bir yaklaşımla, sağlıklı bir kentsel gelişimi, kapsamlı bir ekonomik ve insanikalkınmayı amaçlayan;

Projeleriyle kentsel adaleti sağlayacak;

Kentin sahip olduğu potansiyelleri kullanmasını sağlamakla yetinmeyecek, yeni kentsel özellikler kazandıracak;

Kenti, kentlilerle birlikte geliştirecek bütün projeleri katılımcı, şeffaf ve denetlenebilir şekilde tasarlayıp yaşama geçirecek bir belediye.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT

Kenti tek başına yöneten değil, kentin yönetimini kentlilerle beraber yönetişimi etik gören bir belediye başkanı,

Kentin bütün dinamiklerini “kentin gelişmesi” etrafında buluşturan kentte yaşayan özellikle de kentin duygusal birlik ve bütünlüğünü yaşayan; namuslu, dürüst, çalışkan, özverili, eğitimli, hemşerileriyle barışık olan, kişiliği o kentte yaşayan kentliler tarafından takdir edilen, layık görülen bir belediye başkanı ve meclis üyesi,

Kentin ekonomik yaşamının canlanmasını ilke edinen, kentteki STK’lerin, kent konseyinin, mahalle meclislerinin, muhtarların katılımınıteşvik eden yönlendiren bir belediye başkanı ve meclis üyesi,

Kentin gelişmesi için kentin tüm örgütlü dinamiklerini, mesleki ve yöre örgütlenmeleri, sendika, gençlik, kadın, çocuk, yaşlı ve emeklileri, engel, doğa, hayvan, eğitim, kentsel gelişim... Kent yapılanmalarını; istihdamı artırma, kentsel geliştirme, tarih-kültür-sanat geliştirme, teknoloji üretme, engelleri azaltma, trafik, yeşil enerji, imar, üretim ve tüketim kooperatifçiliği, çevre... Kısaca kent yaşamını oluşturan tüm konularda projeler üretmeye, girişkenliği artırmaya, katılımımı sağlamaya özendiren, yönlendiren, teşvik eden bir belediye başkanı ve meclis üyesi,

Dünyada “yeşil kent”, “sürdürülebilir kent”, “dünya dostu kent” gibi yeni kavramları yakından izleyecek vizyona sahip bir belediye başkanı ve meclis üyesi,

Kentin doğasına, insan yaşantısına, kentli olma bilincine, kültürüne ve tarihine sahip çıkan bir belediye başkanı ve meclis üyesi.

Böyle bir belediye anlayışı, kentte yaşayan insanları huzurla, mutlulukla, geleceğe umutla bakmasını sağlayabilir.

Turgut ÜNLÜ

EğitimciYazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları