Üniformanın da Cılkı Çıktı...

25 Şubat 2017 Cumartesi

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin Gazi Meclis, demokrasi, sosyal devlet, laik devlet, hukuk devleti başta gelmek üzere içlerini kendi yaklaşımı yönünde boşalttığı kavramlara sonunda üniforma da eklendi.
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük’ünde üniforma sözcüğü şöyle açımlanıyor: “1- Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş bir örnek giysi. 2- Silahlı Kuvvetlerin resmi giysisi.

***

Gerçekte yanlış olarak kullanılan, ama yaygın yanlış (galatı meşhur) yaklaşımıyla doğru kabul edilen türbanın, asker üniformasıyla da kullanılmasının önü, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmenliği’nde yapılacak değişiklikle açılmış olacak.
Düzenlemeyle, Yönetmenliğin “Genel Hükümler” bölümüne şu bölümün ekleneceği belirtiliyor. “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, resmi üniforma ile birlikte şapka, bere, kep altına taktıkları resmi üniforma renginden istihkak (hak edilmiş yani ücretsiz) olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilirler.
Silahlı kuvvetler de kara, deniz, hava ana sınıflarını ayırmak için belirlenmiş renkler, rütbe belirten apoletler (denizde ve astsubaylarda kol ağzında ve dirsekle omuz arasında), sınıf bildiren spoletler dışında bir fark yoktu. Her kuvvet kendine özgü ortak kıdem, başarı, gördüğü kurslar gibi ayrıntıları yansıtan diziler de taşıyordu.
Yapılacak değişiklikle (kızmalarına karşın değişikliği tanımlarken kullanılan) bayan sözcüğü kapsamındaki kimi subay ve astsubaylar; değişik türde bir üniformaya sahip olacaklar.
Dinsel tercihlerin, kamu görevlilerinin en azından görüntüsüne yansımasıyla üniforma (tek biçim) kavramı da tarihe karışacak.
Saçların tümüyle kulakları ve boynu kapatacak örtünme şeklinin yanı sıra başın değişik bölümlerini örtmekle yetinen bayanların da olduğunu dikkate alırsak baş örtmede de birkaç seçenek olduğu anlaşılıyor.
Her bayan aynı şekilde örtünecek” diye bir emir verilmezse (duruma bakınca verilmeyeceği de kesin değil demek gerekiyor.) Silahlı kuvvetlerde artık üniforma yerine üniformalar sürecine girilmiş olacak...
Laiklik mi dediniz? O da ne ki?

***

Hoşgörünüze sığınarak bir ukalalık yapayım dedim.
Fes döneminde kimileri kalıplama derdinden kurtulmak için arasına hasırdan örülmüş deste konulan iki kat kumaşlı fesler giyerlermiş. Bu türe de “şılık fes” denirmiş.
Kumaşın bir kısmı kullanılmaktan eskiyince hasır örgü bölüm görünmeye başlar buna da “şılkı çıktı” denirmiş. “Şılk” da kullanıla kullanıla “cılk” olmuş...  Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları