Özdemir İnce

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu diye biri

08 Aralık 2023 Cuma

Bir arkadaş WhatsApp mesajı göndermiş, orada Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu adlı biri “Devlet-i Aliyye’nin bakiyesi Türkiye’nin tapusu Lozan’la değil ecdadımın kanıyla alınmıştır. Lozan, bizim gözümüzde savaşarak kazanıp masada kaybettiğimiz müsvedde kâğıt hükmünde yırtılıp atılması gereken bir antlaşmadır” demekte... Bu lafları daha önce de duymuştum.

Lozan küçümseyen yalanların, Abdülhamit ve Vahdettin masallarının kaynağı İslamcıların üstad-ı azamı Necip Fazıl Kısakürek’tir. Ona göre “II. Abdülhamit, Türkün özünün ve temel varlığının, hakkı gasp edilmiş, mağdur kurtarıcısıdır. Abdülhamit, Tanzimat sonrasındaki Batı’ya kontrolsüz, körü körüne yönelişin karşısında inatla duran, kök ve cevherin müdafaasını son bir gayretle yapan muazzam bir şahsiyettir. Abdülhamit’i anlamak sayesinde yüzlerdeki maskeler düşecek ve onu bir anahtar gibi kullanarak bizi bu karanlık ve şahsiyetsiz ortama getirenlerin içyüzleri ortaya dökülecektir.

Abdülhamit hakkında söylenen her olumsuz iddiayı tersine çevirdiğimizde doğruyu bulacağızdır. Yani bir tür turnusol kâğıdıdır Abdülhamit. Bu yorumların yalanını ayıklayıp onun üzerine bina ettiği yapıyı yeniden ayakları üzerine oturttuğumuzda hakikat ayan beyan ortaya çıkacaktır.

Abdülhamit’i anlamak her şeyi anlamak olacaktır.”

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu diye biri Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı Sultan 2. Abdülhamit’in 3. kuşak torunu Harun Abdülkerim Osmanoğlu’nun oğlu ve Sultan 2. Abdülhamit’ın 4. kuşak torunu imiş... 2 Ağustos 1979 tarihinde doğmuş. Türkiye gazetesinde 10 yıl gazetecilik yapmış, 3 yıl da TGRT’de çalışmış... Olabilir.

Ancak muhterem zat gazetecilik, televizyonculuk yapmış ama Türkçe bilmediği gibi tarih de bilmiyor. “Devlet-i Aliyye’nin bakiyesi Türkiye’nin tapusu Lozan’la değil ecdadımın kanıyla alınmıştır” diyor. Türkiye’nin tapusu “ecdadının” kanıyla alınmış. Söz konusu ecdat “Türk halkı” değil Osmanlı hanedanı, Osmanlı ailesidir. Zaten Osmanlı, Anadolu Türkleri için “etrak-ı biidrak” (akılsız Türkler) der.

Gelelim şu Osmanlı hanedanın kanına: I. Murat Kosova Savaşı bittikten sonra veya muharebe sırasında, Sırp Miloş Obiliç tarafından hançerlenerek şehit edildi. I. Murat savaş sırasında öldürülen ilk ve tek Osmanlı sultanı oldu. Ama ta Viyana’nın önüne kadar ta Yemen’e, Kahire’ye kadar gidip geri dönemeyen milyonlarca şehit Anadolu Türkü, yani sömürge halkı idi. Osmanlı için “vatan” önce Arapların oturduğu topraklar ile Balkanlar’daki Avrupa topraklarıdır.

10 Temmuz 2020 tarihli Cumhuriyet’te yayımlanan “Abdülhamit’in Hortlaması” adlı yazımda Lozan’da bir milyon bilmem kaç metrekare toprak kaybettiğimiz yalanını balon gibi patlatmıştım. O bir milyon bilmem kaç metrekare toprak Lozan’dan yıllarca önce 2. Abdülhamit’ın saltanat döneminde yitirilmişti:

Ermeni gailesi; Yunanistan’ın Girit’e el koyması ve adaya özerklik verilmesi; Yemen isyanları; Makedonya’ya özerklik verilmesi; Bulgaristan ve Bosna-Hersek’e özerklik verilmesi; Sırbistan ve Karadağ’ın bağımsızlık kazanması; 93 Harbi (1877 Osmanlı-Rus Savaşı), Balkanlar’ın ve Doğu Anadolu’nun Rus işgaline uğraması; 13 Aralık 1877 günü Meclis-i Mebusan’ın süresiz tatili; Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsız devlet olmaları; Bulgaristan Prensliği’nin ortaya çıkması; 1878 Ermeni meselesinin ortaya çıkması; İngiltere’nin Kıbrıs’ı ele geçirmesi; Bosna -Hersek’in AvusturyaMacaristan tarafından işgal edilmesi; Mısır’ın İngilizler tarafından işgali; Düyûnu Umumiye İdaresi’nin kurulması; Tunus’un Fransızlar tarafından işgali; Muharrem Kararnamesi’nin yayımlanması; Doğu Rumeli’nin Bulgaristan tarafından ilhakı; Girit Rumlarının adayı Yunanistan’a bağladıklarını ilan etmesi; 31 Mart İsyanı ve hükümet darbesi girişimi...Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sorumluluk 16 Nisan 2024

Günün Köşe Yazıları