CHP’nin kapsama alanı

13 Ekim 2023 Cuma

Kurultay sürecinin sürdüğü CHP’de il kongreleri bu hafta sonu büyük oranda tamamlanmış olacak. Psikolojik etkisi olan İstanbul kongresinde 196 kurultay delegesi seçildi. Blok liste olmasına karşın delegelerin kurşun asker olmayacağı gerçeği yine ortada.

Kongrelerde kavga ve kargaşa bekleyen iktidar destekçisi medya, pek beklediğini bulamadı. Ankara il kongresini bizzat yerinden sonuna kadar, diğer bazı kongreleri olabildiğince yakından izlemeye çalıştık.

Bu süreçler, CHP’nin yeni yönetiminin temellerini atmak açısından önemliydi. Her parti, iktidarı hedefler ve bunun için çalışır. Kadrolarıyla başarılı bir çalışma ortaya koymak, CHP açısından da muhalif toplum kesimleri için umut üretmek önemli.

İl kongrelerinde blok listeler yarıştı. İl yönetimleri ve büyük kurultayda partinin en üst yönetimini seçecek delegeleri il il belirlendi. Genel olarak 4-5 Kasım’da yapılacak kurultay için “değişimci” diye adlandırılan grup ile “genel merkez” diye adlandırılan grup yarıştı. İki grup büyük illerde blok liste konusunda anlaştı. Seçim blok listeyle olunca yansımaları pek hoş olmadı. CHP’nin örgütlerinde siyaset yapmayı hedefleyenler iki gruptan birisine girmek ya da bu isteğini ertelemek zorunda kaldı. Her iki gruptan farklı olan ancak siyaset yapmak isteyenler kongrelere, partiye ilgisiz kalmış görünüyor.

İl kongrelerinin sonuçlarına bakınca parti organlarının, parti tabanını en geniş anlamda kapsadığını söylemek kolay değil. Her kongreden sonra özellikle kurultay delegeliğine seçilen isimlerin diğer parti yöneticileriyle bağlantıları ve akrabalık düzeyleri listeler halinde yayımlandı. Her grup, doğal olarak kendileri açısından “en sağlam” isimlerin delege olması için büyük çaba harcadı. Oysa mahallelerden başlayarak ilçe ve il örgütleri en geniş anlamda parti tabanını kapsayacak şekilde planlanabilirdi. Bu parti üyelerinin parti çalışmalarına daha aktif katılımının da belki önünü açabilirdi. “Yönetimin her kademesi bizim gruptan olsun” anlayışı, partilileri, siyasal çalışma konusunda ne kadar istekli kılar? Partide güçlü olmak isteyen bazı partili aktörlerin bu yaklaşımı, siyasal iktidar anlamında ne kadar olumlu sonuç doğurur? Partide etkin olmak, hele de mevcut kadrolar açısından Türkiye’de iktidarı ne yazık ki son seçimde getiremedi. CHP örgütleriyle, katılım anlamında kendisini daha farklı kurgulayamaz mıydı?

Artık oluşmuş bir anlayış ve örgütlerdeki yapılanma gerçekleşmiş durumda. Seçilen ilçe, il yönetimlerinin önce parti tabanını kapsayıcı şekilde yaklaşması ve üyeleri alan çalışmalarına katabilmesi gerekiyor.

Önümüzdeki ayın başında büyük kurultay yapılacak. İlçe ve il örgütlerinde, delegelerde oluşan tekdüzelik, partinin en yetkili organı olan parti meclisinde aşılmalı. Örgütlerdeki, delegelerdeki tekdüzeliğin olumsuz sonuçları “kol kırılır yen içinde kalır” anlayışıyla aşılabilir belki... Ancak Türkiye’yi kapsaması gereken parti meclisi ve merkez yürütme kurulunun (MYK) planlanması iyi düşünülmeli.

CHP’nin kapsama alanı ne kadar genişlerse siyasal başarı ve iktidara yaklaşmak da o kadar kolaylaşır.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

AKP çaresiz 21 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları