TGC kuruluşunun 66. yılını kutluyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 66., Basın Müzesi 24., Bizim Gazete 18’nci kuruluş yıllarını 11 Haziran 2012 Pazartesi günü kutlayacak.
Yayınlanma tarihi: 8 Haziran 2012 Cuma, 13:44

10 Haziran 1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 3 bin 500 üyesiyle en yaygın gazetecilik örgütü olarak kabul ediliyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kuruluşunun 66. yıldönümünde 11 Haziran Pazartesi günü Basın Müzesi’nde saat 16.00’da bir toplantı yapılacak ve Basın Müzesi ile Bizim Gazete’nin kuruluş yıldönümleri de kutlanacak.

Basın özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması ve gazetecilerin haklarını savunmak için mücadele eden cemiyetin kuruluş oluşumuna giden gelişmeler 10 Ocak 1945 tarihinde atıldı. O gün, Yedi Gün Dergisi ve Basımevi'nin sahibi Sedat Simavi, Türk Basın Birliği'nin İstanbul bölgesi yöneticiliğine seçildi.

Çalışmalar 6 ay sürdü

O döneme kadar, iktidardaki siyasal otoritenin etkisinde kalan Türk Basın Birliği’nin sultasındaki basın kadroları, özgürlükçü bir çabaya yöneldi. Batı ülkelerinde uygulanan demokratik basın standartlarına uygun ve bağımsız bir meslek birliği isteniyordu. Bu amaçla yürütülen çalışmalar, yaklaşık altı ay sürdü.

Kurucu üyeler

Dönemin gazetecileri, kurucu başkanlığa Sedat Simavi'yi (1896-1953) getirdi. Üyeliklere ise Vatan yazarları Sadun Galip Savcı (1898-1967), Hayri Alpar (1916-1986), Tasvir'in sahibi ve Başyazarı Cihat Baban (1911-1984) ile Son Telgrafta yazan Sait Kesler (1901-1975) seçildiler. Meslektaşlarının yoğun desteğini sağlayan Sedat Simavi ve arkadaşları, 10 Haziran 1946'da, İstanbul Valiliği'ne bildirim dilekçesi vererek, Gazeteciler Cemiyeti'ni kurdular.

TGC Basın Müzesi'nin kuruluşu

Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından, İtalyan Mimar G. Fosetti'ye Neo Klasik tarzda yaptırıldı. Maarif-i Umumiye Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) ve İstanbul Darülfünunu hizmetlerinde yararlanılan bina, sonraki yıllarda Sansür Heyeti tarafından kullanılarak, 1908 yılında Şehrülemaneti'ne (İstanbul Belediyesi) devredildi. Cemiyetin önceki başkanlarından Nezih Demirkent ve o dönemin Yönetim Kurulu ile İstanbul Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl arasında yapılan anlaşmayla da TGC'ye tahsis edildi. 1984-1988 yılları arasında restore edilerek, 9 Mayıs 1988 tarihinde hizmete açıldı. Müzenin birinci katında, İbrahim Müteferrika ile başlayıp, Türk gazeteciliğinin miladı olan 1829 tarihli Vakayi-i Mısriye Gazetesi, o dönemin belgesel nitelik taşıyan gazeteleri, II. Meşrutiyetteki Basın patlaması, TBMM'nin açılışı ve Harf Devrimi'ne kadar olan gelişmeler, gazeteciliğe emeği geçen ve iz bırakmış kişilerin yağlıboya tabloları, anı eşyaları, çeşitli baskı makineleri, TGC'nin tarihsel gelişimini yansıtan belgeler, fotoğraflar sergileniyor. 6 Nisan 1909'da Galata Köprüsü üzerinde katledilen ilk gazeteciden günümüze öldürülen gazetecilerin fotoğrafları da bu katta yer almakta, ikinci kattaki sanat galerilerindeki altı ayrı salonda sergi açılabilmektedir. Sanat galerisine bağlı olan atölyede de uygulamalı resim çalışmaları yapılıyor. Üçüncü kattaki uzmanlık kütüphanesinde ise Medya ile ilgili zengin kitap, gazete (basılı ve dijital), dergi koleksiyonları bulunuyor. Nezih Demirkent Konferans Salonu ve Cep Tiyatrosu'nun da yer aldığı Basın Müzesi, konferans, panel, seminer (Diksiyon, Osmanlıca, Resim) ve çeşitli sanat çalışmalarına ev sahipliği de yapan bir mekân.

Bizim Gazete

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti "Toplumsal Dayanışma" ilkesi doğrultusunda bir "Sivil Toplum Gazetesi" kimliği ile günlük olarak Bizim Gazete'yi yayımlamaktadır. Bizim Gazete yayın hayatına, 24 Temmuz 1990 günü başladı. İlk yıllar aylık olarak yayımlanan Bizim Gazete'nin bu dönemdeki Yazı İşleri Yönetmeni Nezih Demirkent, Komite Koordinatörü Nail Güreli, Basın ve Yayın Komitesi Üyesi İlhan Turalı, Yazman ise Cemil Özyıldırım idi. Bu dönemde Bizim Gazete'de Necla Berkan, Murat Çorlu, Selami Turgut Genç, Orhan Olcay, Seyfettin Turan görev aldı. Bizim Gazete 10 Haziran 1995 tarihinden itibaren günlük yayıma geçti. Bu dönemde TGC adına imtiyaz Sahibi Nail Güreli, Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Tunçkol, Yazı İşleri Müdürü Kayhan Küreman ile Acar Şölen'di. TGC'nin bir yan kuruluşu olan BAS-HAŞ (Basın Hizmetleri Anonim Şirketi) tarafından yayımlanıyor. Şu anda TGC Başkan Yardımcısı Vahap Munyar’ın imtiyaz sahibi olduğu gazetenin Yayın Kurulu’nda Vahap Munyar, Gülseren Ergezer Güver, Sibel Güneş yer alıyor: Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Safa Köktener yürütüyor.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.