Yandaş Eğitim Bir Sen, Türkiye Cumhuriyeti’ni unuttu

Hükümete yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir Sen’in öğretmenler için hazırladığı kitapta skandal ifadeler yer aldı. “Yerli ve milli” iddiasında olup Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısını unutan sendika, öğretmenlere gönderdiği “Yönetici Seçme Sınavına Hazırlık Kitabı”nda öğretmenlere federal devlet ve eyalet yasaları anlattı.

30 Mart 2019 Cumartesi, 01:40

Eğitim Bir Sen’in üye öğretmenlerine gönderdiği 700 sayfalık “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına Hazırlık Kitabı”nda skandal ifadeler dikkat çekti. 21 Nisan’da yapılacak sınav için Genel Başkan Ali Yalçın adına, genel yayın yönetmenliğini Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa’nın yaptığı ve bütün yöneticilerin yayın kurulunda bulunduğu kitapta, öğretmenlere federal devlet ve eyalet yasalarına uyulması gerektiği anlatıldı. 

‘Federal yasaya uygun davranın’

Kitabın “Eğitim ve Öğretimde Etik” başlığı altında “Mesleki Uygulama ve Performans” bölümünde öğretmenlerin yasa veya düzenlemelere göre mesleki anlamda yeterli bulunduktan sonra, öğretmenlik mesleğinin uygulamalarını ve mesleki performansını yerine getirme sorumluluğunu da üstlenerek, yeterliklerini sürekli geliştirmeye çaba gösterecekleri belirtildi. Aynı bölümde “5. Öğretmenler yürürlükte olan federal ve eyalet yasalarına ve düzenlemelerine, yerel okul bölgelerinin yazılı politikalarına uygun davranacaklardır” ifadeleri dikkat çekti.

‘Eyalet yasaları dışı’

Kitabın “Meslektaşlara karşı etik davranışlar” bölümünde de “Öğretmenler bir mesleki hak olarak öğretimde akademik özgürlüğe sahiptirler ve hiçbir eğitimci federal veya eyalet yasalarının dışında bu hakkın kullanımına müdahale edemez” ifadeleri yer aldı.

Kitap toplatılmalı

Eğitim İş Ankara 1 Nolu Şube yönetimi, yandaş sendikanın kitabının okullarına ulaşmasının ardından yaşananlara tepki gösterdi. Sendika yönetimi, “21 Nisan’da yapılacak olan Eğitim Kurumlarında Yönetici seçme Sınavı için Eğitim Bir Sen’in hazırlayıp, üyelerine dağıttığı kitapta öğretmenin federasyon ve eyalet yasalarına uygun davranmasına ilişkin ifadeler yer almaktadır. Ülkemizin yönetim şekli anayasamızda belirtildiği üzere cumhuriyettir. Merkezi üniter bir yapıdadır. Sınırlarımız da Kurtuluş Savaşıyla belirlenmiş olan Misak-ı Milli sınırlarıdır. Bunlar dışında bir model, yapı yada yönetim şekli kabul edilemez. Eğitim alanında yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen’in bu ifadeleri içeren hazırlık kitabını toplatmasını ve kamuoyundan özür dilemesini talep ediyoruz” dedi.