FETÖ, ilahiyat öğrencilerini dinden soğuttu

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi hakkında yapılan araştırma, öğrencilerin cemaatlere ve dine bakışı ile ilgili ilginç veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre, “din kavramı”, darbe girişiminin ardından öğrencilerde şüphe, nefret ve korku duygularını yaratırken, “cemaat” kavramına ilişkin ise şüphe ve nefret yüzde 85’i geçti. “Güven” ise yüzde 9’a kadar düştü.

05 Haziran 2019 Çarşamba, 00:48

Dr. Öğr. Üyesi Necmi Karlı’nın, farklı sınıflarda öğrenim gören toplam 509 öğrencinin katılımıyla yaptığı “FETÖ Darbe Girişiminin Gençlerin Din ve Cemaat Algısı Üzerindeki Etkisi” araştırması, 15 Temmuz’un gençlerde yarattığı algıya ilişkin sonuçları ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin dine “şüphe” ile yaklaşmaya başladığı süreçte “cemaat” kavramına yönelik güven de dibe vurdu.

Şüphe, nefret, korku...

Araştırmada, “FETÖ darbe girişiminden sonra din kavramı sizde en çok hangi duyguyu uyandırmaktadır” sorusuna, öğrencilerin yüzde 49.7’si “şüphe”, yüzde 4.1’i “nefret”, yüzde 3.9’u ise “korku” duygusu uyandırdığı yanıtını verdi. Öğrencilerin sadece yüzde 42.2’si bu sürecin ardından “din” kavramının kendisinde “güven” duygusunu uyandırdığını belirtti. Her 10 öğrenciden birinin darbe girişimi sonrası dine bakışı olumsuz etkilenirken, yüzde 9.2’si de “kararsız” olduğunu söyledi.
“FETÖ darbe girişiminden sonra cemaat kavramı sizde en çok hangi duyguyu uyandırmaktadır” sorusuna ise öğrencilerin yüzde 65.5’i “şüphe”, yüzde 20.4’ü “nefret”, yüzde 6.7’si “korku” duygusunu uyandırdığını bildirdi. Araştırmaya katılan ilahiyat öğrencilerinin yüzde 57’si, FETÖ darbe girişiminin cemaat/tarikat liderlerine bakışını olumsuz etkilediğini aktardı. Karlı, yaptığı değerlendirmede, “Darbeden sonra din kavramının uyandırdığı duygulardan şüphedeki artış kanaatimize göre dinin kendisinden değil, din adına faaliyet gösteren cemaatlere yönelik şüphedir” dedi. l ANKARA