Assos’ta Felsefe kuşakları buluşturdu

Assos’ta Felsefe adlı 14 yıldır düzenli olarak gerçekleşen etkinliğin bu yılki ulusal toplantısı 7-8 Şubat 2014 tarihlerinde Assos Nazlıhan Otel'de "Bilim ve Din" konusunda gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2014 Pazar, 20:47
 
 
Felsefe Sanat Bilim Derneği ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde, Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği antik Assos kentinde gerçekleşen toplantılara öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katıldı.
Kuşakları felsefi, bilimsel düşünüşte buluşturan etkinlik, Örsan K. Öymen'in konuşmaların çerçevesinin de tartışıldığı sunumuyla başladı, Nazlıhan Otelin iç ve dış tüm mekânlarında yüksek katılımla gerçekleşti. Öymen, sorgulayıcı, çoğulcu bilim ile dogmatik, buyurucu dini bilgi ve düşünüşü sadece bilgi problemi açısından değil ahlaki siyasi sonuçları açısından da ele almak gerektiğini belirtti.
Bilimin konuşulduğu bu yılki felsefe etkinliğine ilk kez bir fizik bilimci katıldı. CERN’deki “Büyük Patlama” deneylerine de katılan Doç. Dr. Kerem Cankoçak modern kozmoloji teoremlerini açıkladı. Bu bağlamda teizmin ileri sürdüğü kanıtların yanlış akıl yürütme ve sahte kanıtlara dayandığını gösterdi.
 
ODTÜ felsefe profesörlerinden Halil Turan’ın paylaştığı Sokrates ve Galileo gibi örneklerle Eski Yunandan modern döneme uzanan dinlerin bilim düşmanlığı ibretle izlendi.
 
Prof. Dr. Doğan Özlem’in konuşmasında ise kültürler içinde tarihsel olarak ortaya çıkan bilim, din ve felsefenin bağdaşmazlığını ve yok edilemezliğini ileri sürdü.

Etkinliğe son noktayı Prof. Dr. Uluğ Nutku, “Bilim-Din Karşılaştırması Üzerine” adlı sunumuyla koydu. Nutku, her insani çağda yeniden işlenen bir paradokstan “Kendi doğamızı bilgilerle ve her bilgi edinişten sonra bilgiyi aşan anlamlarla donatıyoruz.” cümlesiyle bahsetti.
"Bilim ve Din" konusunu aralarındaki karşıtlık problemi bağlamında, Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer, Prof. Dr. Ayhan Sol, Doç. Dr. Erdinç Sayan ve Dr. Oruç Aruoba’nın yaptığı ilginç sunumlar da katılımcıların ufkunu açtı. Etkinlik videoları yakında Youtube'dan 2014 Assos Felsefe Günleri adı altında izlenebilecek.