ÖSYM personel alımı başvuruları başladı mı? ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı Personel Alım başvuruları nasıl yapılır?

ÖSYM personel alımı yapacağını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 15 sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı personel işe alınacak. Peki, ÖSYM personel alımı başvuruları başladı mı? ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı Personel Alım başvuruları nasıl yapılır?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:30
ÖSYM personel alımı başvuruları başladı mı? ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı Personel Alım başvuruları nasıl yapılır?
Abone Ol google-news

ÖSYM,  15 sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı personel alacak.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;

"Başkanlığımıza, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddenin (c) fıkrası gereğince 15 (On beş) adet sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı personel alınacaktır."

ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını e-Devlet’te yer alan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 03.05.2023-17.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Adayların “Özel Şartlar” bölümünde istenilen belgeleri başvuru sistemine yüklemesi zorunludur. Söz konusu belgeleri yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.

ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı

suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm

olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya

da özrü bulunmamak,

7. 2022-KPSS Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre

asgari 60 puana sahip olmak (En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı

kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava

alınacaktır),

8. Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya

bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini

bitirmiş olmak,

9. Başvuruda kullanılacak diploma ve sertifikaların ilan tarihinden önce alınmış ve onaylı olması

gerekmektedir. 

İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler