Ziraat Bankası personel alımı şartları nelerdir? Ziraat Bankası 577 personel alım tarihi ve şartları...

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı yapılacağını duyurdu. Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bünyesine farklı pozisyonlarda çalışacak toplam 5777 çalışan alınacak.

Yayınlanma: 24.10.2023 - 18:13
Ziraat Bankası personel alımı şartları nelerdir? Ziraat Bankası 577 personel alım tarihi ve şartları...
Abone Ol google-news

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım toplamda 577 personel alımı gerçekleştirecek.  Ziraat Bankası  İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 150 Uzman Yardımcısı, Ziraat Bankası AŞ Teftiş Kurulu’nda görev almak üzere 15 Müfettiş Yardımcısı, Ziraat Katılım Bankası AŞ Teftiş Kurulu’nda görev almak üzere 12 Müfettiş Yardımcısı, Ziraat Katılım Bankası  İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 150 Uzman Yardımcısı,  Ziraat Katılım 250 Servis Görevlisi alımı yapacak.

GENEL ŞARTLAR

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı şartları şöyle:

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 

Çalışma ili İstanbul’dur.

Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa)

03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.

Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla

değiştirebilecektir.


1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya

6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet,

ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz

kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale

ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya

vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı

bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da

askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren

İktisat, Ekonometri, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası

Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret

ve İşletmeciliği, Hukuk, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, İslam İktisadı ve Finans, İlahiyat, Muhasebe ve

Finans Yönetimi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Aktüerya, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonomi ve Finans,

İstatistik, Matematik, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim

Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış

yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2024 itibari ile mezun olacağına

dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık

eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım

2 / 5

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem

Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili

bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2024 itibari mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla

son sınıfta okuyor olmak,

9. Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında

elenmemiş olmak.İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler