Açılıma destek için internet sitesi kuruldu

Kürt Açılımını desteklemek için bir internet sitesi kuruldu. Kampanyaya 108 isim destek verdi.

04 Ocak 2010 Pazartesi, 07:39
Abone Ol google-news

Demokratik açılımı desteklemek için kampanya sitesi kuruldu. "Demokratik Açılıma Yurttaş Katkısı" başlığıyla gazetelere verilen ilanda, çeşitli kişi, kurum ve kuruluş temsilcileri, "Kürt açılımını" desteklediklerini açıkladılar. Kampanyayı başlatan 108 ismin yeraldığı ilanda, kampanyaya destek vermek isteyenlere şu adres önerildi: www.demokratikacilimayurttaskatkisi.com

"Demokratik Açılıma Yurttaş Katkısı" ilan metni ise şöyle:
"2009 yılının Temmuz ayından itibaren devletin çeşitli kademelerinde de Kürt sorununun barışçı ve demokratik çözüm ihtiyacı vurgulanarak, 'Demokratik Açılım' adı verilen bir süreç başlatıldı. Türkiye toplumunun ortak yaşam kültürüne dayanan birliğine güçlendirmek şimdi tek çözüm yolu olarak karşımızda duruyor. Bunun için ön koşul; asgari güvenlik ve hukuki koşulları oluşturmak, sosyo-psikolojik ortamı sağlayacak adımlar atmak ve çatışmadan uzak bir siyasi dil geliştirmektir. Sorunun çözümü için yerel yönetimler, sosyal politikalar ve yüzleşme hukuku da içinde olmak üzere atılması gereken öncelikli adım vardır. Esas olan Türkiye toplumunun ortak yaşam kültürünü, birlikte yaşama hukukuna dönüştürmek; yeni mutabakatlar oluşturmaktır. Bu ihtiyaç ise ancak yeni bir anayasa ile karşılanabilir. Kürt sorununun çözümünde yol alındıkça; demokrasinin geliştirilmesi, refahın artması, sosyal adaletin güçlendirilmesi sürecinde önümüze çıkan engelleri daha kolay aşacağımıza bütün samimiyetimizle inanıyoruz. Bizler bir grup yurttaş olarak bu tartışmaya ve barışı inşa sürecine katkıda bulunmak istiyoruz. Herkesin kendini özgürce ifade edebildiği, kimsenin etnik, dinsel, dilsel, kimliğinden ötürü aşağılanmadığı, öteki sayılmadığı, eşik haklara sahip olduğu bir toplumda yaşamak isteyen; ülkede demokrasi, adalet, özgürlük, ve fırsat eşitliği talep eden yurttaşlar olarak tartışma ve çözüm sürecine katılmak için yola çıktık."