Ada yine sandığa gidiyor

Adada 2. referanduma doğru.

06 Kasım 2013 Çarşamba, 21:33
Abone Ol google-news

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Kimun, Kıbrıs so rununun çözümü konusunda yeni bir gi rişim başlatırken, Rum liderliğinin kârsız bir tavır sergilemesi dikkat çekiyor. Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danış manı Alexander Downer, tarafları ortak bir metinde uzlaştırmak için başlattığı te masları çerçevesinde dün KKTC Cum hurbaşkanı Derviş Eroğlu ile yaklaşık 50 dakikalık bir görüşme yaptı. Dow ner, örüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, müzakerelere devam edil mesi için Kıbrıs Rum tarafının önkoşul olarak ortaya koyduğu ortak metin üze rinde durulduğunu anlattı. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum temsilcilerinin söz konu su ortak deklarasyon üzerinde çalışma larını sürdürdüğünü ifade eden Downer, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ortak deklarasyonun bu hafta sonuçlan dırılmasını beklediğini anımsattı. Santim santim ilerleme İlerleme kaydedilip kaydedilmediği sorusu üzerine Downer, “Santim san tim ilerliyor” dedi. Ortak metinde muta bakata varılmaması durumunda BM’nin tutumunun sorulması üzerine ise Dow ner, “Ortak açıklamaya ulaşılamaya cağı düşüncesiyle hareket etmiyoruz. Bir uzlaşıya varılacağından ümitliyim. Söylediğim gibi yavaş yavaş yakınlaş malar var. Doğru yönde gidiyor” dedi. Eroğlu ile KKTC Cumhurbaşkanlığı binasındaki görüşmesinin ardından Gü ney Kıbrıs’a geçen Downer, Rum Lide ri Nikos Anastasiadis ile bir araya gel mede sorunlar yaşadı. Rum kaynakları, Anastasiadis’in, Downer ile randevusu nu aksattığını bildirdi. Hedef    Nisan    2014 KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğ lu dün, adaya gelen Avrupa Birliği (AB) heyeti mensuplarına son gelişmeler hak kında bildi verdi. Eroğlu, adada iki de mokratik yönetim bulunduğuna dikkat  çekerek “hedef bu iki yönetimi tek çatı altında birleştirmektir” dedi. Eroğlu, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yeni bir taslak metnin ortaya çıkacağını ve Nisan 2014’te bunun her iki halkın onayına sunulmasının beklendi- ğine dikkat çekti. Futbol    federasyonları    birleşiyor Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun, FIFA tarafından tanınan Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOP) çatısı al- tında uluslararası müsabakalara katılması yönündeki gelişmeler hız kazandı. FIFA’nın, Zürih’te düzenlediği top- lantıya katılan ve Rum Futbol Federasyonu Başkanı ile taslak metni imzala- yan Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu, belgenin her iki federasyon ge- nel kurullarında onaylandığı takdirde yürürlüğe gireceğini belirtti.