Alkol ve tütün piyasasına zam

Alkol, tütün satış ve üretimi için gereken izinler kapsamında ödenecek ücretler belli oldu.

22 Ocak 2020 Çarşamba, 09:39
Abone Ol google-news

Alkollü içkilerde tesis kurma izni maktu bedeli, bira için en az 13 bin 521 lira, şarap ve aromatize şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede olanlarda en az 3 bin 605 lira, yıllık 20 bin litreden fazla kapasitede bulunanlarda en az 9 bin 13 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 45 bin 66 lira olacak. 

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle alkol ve alkollü içki tesisi kurma izni, üretim izni ve proje tadilat iznine ilişkin 2020 yılı bedelleri belirlendi. 

Tesis kurma izni maktu bedeli bira için en az 13 bin 521 lira, şarap ve aromatize şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede olanlarda en az 3 bin 605 lira ve yıllık 20 bin litreden fazla kapasitede bulunanlarda en az 9 bin 13 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 45 bin 66 lira olacak.

Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 13,52 lira, şarap ve aromatize şarap için 22,53 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 72,53 lira, distile alkollü içkiler için 153,22 lira olarak hesaplanacak. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilecek.

ÜRETİM İZNİ BEDELLERİ

Üretim izni maktu bedeli, bira için en az 13 bin 521 lira, şarap ve aromatize şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede en az 3 bin 605 lira ve yıllık 20 bin litreden daha fazla kapasitede en az 9 bin 13 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 45 bin 66 lira olarak belirlendi. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanacak.

Proje tadilatı izin bedeli ise mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık 1000 litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilecek.

Bira tesislerinde aromalı bira üretimi için en az 27 bin 41 lira, şarap tesislerinde yarı köpüren şarap, meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 45 bin 66 lira maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına 72,53 lira proje tadilat izni bedeli alınacak.

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETTEKİ HİZMET BEDELLERİ

Öte yandan, "Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. ve Geçici 5. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğle, alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretinde uygulanacak 2020 yılı hizmet bedelleri belirlendi.

Buna göre, hizmet bedeli, aylık satış raporuna göre beher 1000 litre başına bira için 13,40 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 22,33 lira, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 80,37 lira, distile alkollü içkiler için 143,51 lira olacak.

Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli bira için en az 27 bin 40 lira, aromalı bira için en az 54 bin 79 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre veya daha az faaliyet hacminde en az 7 bin 212 lira ve 20 bin litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 18 bin 26 lira, yarı köpüren şarap meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 45 bin 67 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 64 bin 760 lira alınacak.

Dağıtım yetki belgesi bedeli faaliyet hacmi üzerinden beher 1000 litre başına bira için 27,04 lira, aromalı bira için 45,06 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 45,06 lira, yarı köpüren şarap meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 145,05 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 259,05 lira olacak.

Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli de kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 5 bin 406 lira olarak belirlendi.

ETİL ALKOL VE METANOL ÜRETİMİ

Bakanlığın "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Etil alkol ve metanolün üretimiyle iç ve dış ticaretinde alınan belgelere ilişkin bedellerin belli olduğu tebliğe göre, tesis kurma uygunluk belgesi bedeli her 1000 litre proje kapasitesi başına 51,20 lira, üretim ve faaliyet uygunluk ve dağıtım uygunluk belgeleri 42 bin 650'şer lira, dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli 5 bin 115 lira olacak.

Alınan hizmet bedelleri ise 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlarda beher 1000 litre başına 104,90 lira, 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkollerde beher bin litre başına 42,67 lira, yakıt biyoetanolü beher 1000 litre başına 17,90 lira olarak belirlendi.

Tebliğler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.