Atatürk matematikte de yok

MEB, öğrenciler için geometri kitabı yazan, çağdaş ölçü birimlerinin kullanılmasına öncülük eden Atatürk’ü matematik müfredatından çıkardı.

21 Ocak 2017 Cumartesi, 05:46
Abone Ol google-news

Atatürk’ün, yeni eğitim müfredatı taslağında, matematikteki kazanımlarından da çıkarıldığı ortaya çıktı. Şu an kullanılmakta olan 4. sınıf matematik müfredatında, Atatürk öncülüğünde başlatılan matematik kavramlarının Türkçeleştirilmesi ve yenilenmesine yönelik çalışmaların anlatıldığı kazanımlar, yeni müfredatta yer almıyor. Söz konusu kazanım “Atatürk’ün önerliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar” ifadeleriyle belirtilmişti. Kazanıma yönelik açıklamalar kısmında ise, Atatürk’ün matematikteki ölçü birimlerine yönelik yaptığı çalışmalar ve getirdiği yeniliklerin anlatılması öngörülüyordu. Yine açıklamalar kısmında, bu çalışmalara yönelik ölçme birimi araçlarının sergilendiği arkeoloji, etnoğrafya ve Cumhuriyet müzelerine geziler düzenlenmesi ve söz konusu kazanımların bu mekânlardaki anlatımlarla pekiştirilmesi öneriliyordu. Tüm bu kazanımlar, yeni müfredatta yer almıyor.

Geometri kılavuzu

Matematiğe karşı henüz okul yıllarından başlayan bir ilgisi olan Atatürk, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, öğrencilerin, matematiği Türkçeleşmiş, sade ve çağa uygun şekilde öğrenmesi adına, çok sayıda çalışmaya öncülük etmişti. Bu çalışmalar sayesinde Cumhuriyet öncesinde kullanılan uzunluk ölçü birimleri arşın ve endaze; ağırlık ölçüsü birimi olarak kullanılan okka ve dirhem terk edilmiş, bunların yerine metre ve kilo ölçü birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Atatürk ayrıca, geometri dersinin daha iyi anlaşılması için derste kullanılan kavramları kendi çalışması sonucu Türkçeleştirdiği bir geometri kılavuzu da yayımlamıştı. Ölümünden yaklaşık bir buçuk yıl önce kaleme aldığı ve dönemin eğitim işleriyle ilgilenen Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile bugün geometri dersinde kullanılan açı, düşey, ikiz kenar, taban, yamuk, yatay, dikey gibi kavramlar kullanıma sunulmuştu.

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersindeki, önceki müfredatta yaklaşık 30 bilgi ve kazanımın yeni taslakta üçe inmesiyle, öğrenciler 8. sınıfa kadar Atatürk’le ilgili çok az ve yüzeysel bilgi sahibi olacaklar. “Basitleştirme’’ ve “Sadeleştirme’’ adı altında Atatürk’ün sadece ana baba adını öğrenecek olan çocuklarda bu kazanımlarla Atatürk’e karşı duygusal bağlanma, yaptıklarını merak etme, araştırma isteği de gerçekleşemeyecek.

ATATÜRK'ÜN GEOMETRİSİ BİLİNMESİN

CHP Genel Başkanı Özel Danışmanı, 24 ciltlik “Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar” eserinin yayın koordinatörü Dr. Recep Cengiz: “O günün koşulları düşünüldüğünde Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğunu tespit ettiğimiz 3 bin 997 kitaptan 200’ü eğitim ile ilgilidir. Atatürk devriminin temel taşı, öncü gücü eğitimdir. Bunlar düşünen, değerlendiren, yorum yapan, yanlışı eleştiren bir insan modeli istemedikleri için, bunun önemini çok iyi bilen ve yaşamının son yıllarında anlaşılması ve öğrenilmesi zor olan Osmanlıca geometri terimlerine Türkçe karşılıklar bularak hazırladığı Atatürk’ün geometri kitabının varlığından öğrencilerin haberdar olmasını istemiyorlar. Atatürk’ün kurtarıcı ve kurucu özelliğini bir yana bırakalım, Türkçe matematik ve geometri terimlerini borçlu olduğumuz bir bilim adamının yok sayılması, bilime, bilim insanına ihanettir.”