Bakanlık’tan 'Kordon' açıklaması

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği'nin getirdiği kat yüksekliği artışlarının başta Kordon olmak üzere İzmir'de binaların yüksekliğini arttıracağı eleştirilerine yanıt verdi.

29 Nisan 2015 Çarşamba, 16:28
Abone Ol google-news
Bakanlık, yönetmelik hükmünün 4'te 3'ü yapılaşmamış adalar için geçerli olduğunu, Kordon'daki yapılaşmanın ise yüzde 100'e yakın olduğu için burada uygulanamayacağını bildirdi. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Hasan Topal ise kentsel dönüşüm kapsamında gelecek yıllarda Kordon ve benzeri bölgelerde yapıların çoğunluğunun yıkılıp yeniden yapılacağını, bu süreçte bu yönetmelikle yüksekliğin artabileceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde yapılan kat yüksekliği artışlarının İzmir'in simgesi Kordon'un silüetini bozacağı haberi büyük tartışma başlattı. Bu yönetmeliğin kentin yapılaşmasını tamamlamış bölgelerine kapsamlı imar planı revizyonları yapılmadan uygulanması durumunda İzmir'in yaşanmaz hale geleceği uyarısı yapan, caddelerin ışıksız, havasız, karanlık mekanlara döneceği riski olduğunu açıklayan Mimarlar Odası tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayında aldığı kararla kat yüksekliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında olmasına karar verdi. Bu çerçevede de yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında sadece kat adeti belirlenmiş imar adalarında, planlarda yeni bir düzenlemeye gerek kalmaksızın yürürlükteki amir yönetmeliklerinin tariflendiği yüksekliklerin uygulanmasına karar verildi.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Hasan Topal ise bu kararla Kordon'da bina yüksekliklerinin 10 metre daha yükselmesine onalanak sağlandığını belirterek tepki gösterdi. Topal, kararın hatalı olduğunu, yanlıştan dönülmesini istedi. Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamayla Belediye Meclisi’nden geçirilen hükmün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 'uyulması zorunlu' bir yönetmelik maddesi olduğunu ve yönetmeliğin, dörtte üçü yapılaşmamış imar adalarını kapsadığını açıkladı. 

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircliik Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada yönetmelik hükmünün uygulanabilmesinin 'Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır' şartına bağlı olduğunu belirtti.
 
İzmir Kordon boyunda, ilgili belediyeleri tarafından ruhsatlandırılarak yapılaşmanın yüzde 100’e yakın tamamlandığı görüldüğünü belirten Bakanlık açıklamasında, "Dolayısıyla İzmir Kordon boyundaki parsel yapılaşmalarının dörtte üçü aştığı ve tama yaklaştığı hususu gözetilirse, Yönetmelikteki yeni hükmün bu alanda uygulanamayacağı açıktır. Bu bağlamda; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 8 Eylül 2013 tarihinde yapılan değişikliğin halihazırda yapılaşması tamamlanan İzmir Kordon Boyundaki binalar bakımından yükseklik artışı getirmesi mümkün olmadığı gibi; Bakanlığımızın da bu yerle ilgili olarak yükseklik artışı sonucu doğuracak herhangi bir uygulaması yoktur" denildi. 

TOPAL: İMAR PLAN KARARI ALMADAN BİNA YÜKSEKLİĞİ ARTIYOR 

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Hasan Topal ise Bakanlık'ın açıklamasının geçici bir savunma olduğunu söyledi. İzmir ve pekçok kentte kentsel dönüşüm süreci dolayısıyla yapıların çoğunun yıkılması ve yeniden yapılması süreci yaşanacağını belirten Topal, "Kordon üzerinde tek adada tek binalar da var. Aynı ada parseller aynı anda bu dönüşüm sürecini yapabilir. Bu çerçevede yönetmelikteki değişiklik bu bir sürecin başlangıcını oluşturacak.
 
Bugün, yarın olmasa da yakın gelecekte bu süreç başlayacak. Kordon bugünkü İzmirlilerin pek çoğunun beğenmediği haline de benzer süreçlerden, benzer kararlar alınarak geldi. Dörtte üçünün yapılaşmamış olması koşulu bunu önleyecek mi? Bunun yerine Bakanlık, Mekansal Plan Yönetmeliği'ne göre kat yüksekliklerinin artması durumunda uyulması gereken koşulları söylemeliydi. Yapı yüksekliği artacaksa bu imar planlarıyla çözülmeliydi" dedi.
 
Yönetmelik'in yapılaşmamış imar adalarında da uygulanacağını belirten, bina yüksekliklerinin kat yüksekliğine göre değil imar plan kararlarıyla tanımlandığını belirten Topal, Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği'nin ise bu kararla imar plan kararı olmaksızın tüm yapı yükseklerini (gabari) değiştirdiğini, bunu bir çelişki olduğunu söyledi. Topal, "Bakanlık dörtte üç gibi tanımlamalar yerine kat yükseklikleriyle ilgili sınırlamayı örneğin 'Meskun bölgede uygulanmaz' tanımlamasıyla yapabilirdi. Bana göre Bakanlık geçici bir savunma yapıyor. Nasıl olacağını süreç içinde göreceğiz" dedi.