Büyüme hızı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2011 yılı üçüncü döneminde yüzde 8,2 büyüdüğünü açıkladı.

12 Aralık 2011 Pazartesi, 08:36
Abone Ol google-news

TÜİK, 2011 yılı üçüncü döneme ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2011 yılı üçüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla yüzde 17,4'lük artışla 348 milyar 802 milyon lira oldu.

Sabit fiyatlarla ise bu dönemde ekonomi, yüzde 8,2'lik büyümeyle 31 milyar 29 milyon lira oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2011 yılı üçüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7'lik artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre yüzde 1,7 arttı.

Sabit fiyatlarla bakıldığında geçen yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 12,2, ikinci çeyrekte yüzde 10,2, üçüncü çeyrekte yüzde 5,3, dördüncü çeyrekte de yüzde 9,2 büyüme göstermişti. Yılın tamamında ise ortalama büyüme yüzde 9'u bulmuştu. Türkiye ekonomisinde 2011 yılının üçüncü döneminde sabit fiyatlarla en fazla büyüme gösteren sektör, dolaylı mali aracılık hizmetleri oldu. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 12,7, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 13,9 büyüyen sektör, ikinci çeyreğinde 18,8 büyüme gösterdi. Sektörün cari fiyatlarla büyüklüğü, 3 milyar 908 milyon liraya yükseldi. Türkiye ekonomisinde tüm sektörlerde büyüme gözlendi.

En fazla büyüyen sektörlerin başında mali aracı kuruluşların faaliyetleri (yüzde 15,8), inşaat (yüzde 10,6), ulaştırma, depolama ve haberleşme (yüzde 9,7), toptan ve perakende ticaret (yüzde 9,6) geldi.

 

Tablolar

TÜİK verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları şöyle:
Cari fiyatlarla Gelişme Cari fiyatlarla Gelişme Sabit fiyatlarla Gelişme
GSYH Hızı GSYH Hızı GSYH Hızı
Dönem (Milyon TL) (Yüzde) (Milyon Dolar) (Yüzde) (Milyon TL) (Yüzde)
----- --------- ------- ---------------- -------- ------------ ---------
I 241.881 16,3 160.332 27,3 23.390 12,2
II 267.144 16,9 173.821 19,5 25.645 10,2
III 297.184 13,6 196.516 13,0 28.672 5,3
IV 297.541 17,0 204.260 19,2 28.033 9,2
Yıllık
2010 1.103.750 15,9 734.929 19,2 105.739 9,0
2011 I 288.390 19,2 182.841 14,0 26.112 11,6
2011 II 318.404 19,2 203.626 17,1 27.910 8,8
2011 III 348.802 17,4 201.512 2,5 31.029 8,2
9 aylık 957.326 18,7 589.072 11,0 85.139 9,6

TÜİK verilerine göre 2010 ve 2011 yılları ilk çeyrek üretim yöntemine göre sektörel gelişme hızları, sabit fiyatlarla şöyle oldu: (yüzde)
2010 2011
SEKTÖR ÜÇÜNCÜ ÜÇÜNCÜ
. ÇEYREK ÇEYREK
---------- ----------- --------
Tarım 0,9 4,4
Balıkçılık 2,2 8,2
Madencilik 0,1 0,3
İmalat sanayi 7,2 8,9
Elektrik-gaz 11,4 6,8
İnşaat 22,1 10,6
Ticaret 7,5 9,6
Oteller-lokantalar 0,7 8,4
Ulaştırma-Haberleşme 6,7 9,7
Mali Kuruluşlar 6,3 15,8
Konut Sahipliği 2,6 1,4
Gayrimenkul Kiralama 2,2 9,4
Eğitim -0,7 7,8
Sağlık işleri ve -1,4 6,6
sos.hizm.
Diğer Sos., Topl. ve -1,2 3,4
Kişisel Hizm. Faali.
Ev içi Pers.Çalş. 0,2 8,9
Dolaylı Ölçülen 12,7 15,9
Mali Ara.Hizm.
Vergi Sübvansiyonlar 8,1 10,5
GSYH(alıcı fiyatları) 5,3 8,2