Cemil Çiçek: Gerekeni yapacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenleme ile ilgili TBMM ayağının sona erdiğini belirterek, "TBMM'den geçmiştir, yeterli çoğunlukla geçmiştir" dedi.

29 Haziran 2009 Pazartesi, 14:45
Abone Ol google-news

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Askerlerin sivil yargıda yargılanmasının önünü açan değişikliğe ilişkin Çiçek, hükümetlerin anayasaya aykırılığı değerlendiren kurumlar olmadıkları yanıtını verdi. Hükümetlerin bir tasarı hazırlarken hazırladığı tasarının anayasaya uygunluğunu dikkate aldığını anlatan Çiçek, "Buna rağmen muhalefet ya da Anayasa Mahkemesine götürmeye yetkili yargı makamları, Hükümet tarafından anayasaya uygun olduğu kanaati ile Meclis'e sevk edilen tasarı kanunlaşırsa, onu Anayasa Mahkemesine götürebilir. Uygunluk denetimini yapabilecek olan makam Anayasa Mahkemesidir" dedi.

 

"Tasarı herkesin mutabakatı ile geçti"

Söz konusu tasarı ile ilgili olarak televizyondaki tartışmaları izlediğini kaydeden Çiçek, konuyla ilgili kişisel kanaat diyenlerin yanı sıra, anayasaya uygun olduğunu ya da aykırı olabileceğini iddia edenlerin bulunduğunu vurguladı. Konunun Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmesi halinde konunun ne ölçüde hukuken doğru olup olmadığının karar vereceğini ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:
"İkincisi tabiatıyla bir konu yasalaşıncaya kadar bir takım evrelerden geçiyor. Tasarı, parti önergeleri değişikliklerin ile birlikte TBMM'deki devresi bitmiştir. TBMM tarafından şu an yapılabilecek herhangi bir şey yok. Artık Sayın Cumhurbaşkanının onayına sunulmuştur. Meseleyi anayasa, iç tüzük ve demin söylediğim usul açısından takip etekte fayda var. Bu tartışmalar teorik olarak yapılabilir ama pratikte yapılabilecek ne vardır diye baktığımızda bu tasarı TBMM'den geçmiştir, yeterli çoğunlukla geçmiştir. Hatta tartışılan madde açısından bakarsanız herkesin mutabakatı ile geçmiştir. Tutanaklara baktığımızda da aksine bir durum söz konusu değildir. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı onaylar ya da onaylamaz, o kendi taktiridir. Anayasa Mahkemesine gider ya da gitmez, bu da bu işi Anayasa Mahkemesine götürecek makamların kendi takdiridir. Bununla ilgili yeteri kadar da konuşma yapıldığına inanıyorum."

 

"İrtica Eylem Planı tartışmaları pehlivan tefrikası gibi oldu"

Gazetecilerin irtica eylem planı belgesi hakkındaki sorusuna ise Çiçek, konunun çok tartışıldığı ve yargı sürecinin devam ettiği yanıtını verdi. Çiçek, "Türkiye'nin en başarılı olduğu konu, bir konuyu en uzunca süre tartışması ve belli bir noktada nokta koymayı bilemememizdir. Tartışırız tartışırız, bu konuda 50 yıldır tartıştığımız konular var. Sanki dün gündeme gelmiş gibi tartıştığımız konular var. Konuyu eğer hukuk açısından bakacaksak hukuki süreç devam ediyor. Ve bu kürsüde ister başka vesilelerle ifade etmiş olmamıza rağmen hukuki sürecin devam ettiği noktada, hukuki süreci şu veya bu şekilde etkileyecek açıklamaları doğru bulmadığımızı defalarca açıklamıştık. Siz soruyorsunuz biz cevap veriyoruz, başlıyoruz pehlivan tefrikası gibi konuyu günlerce sürdürmeye. Bu sorduğunuz sorunun konuşulmadık ne yanı kaldı ben şahsen bilmiyorum" diye konuştu. Çiçek, konunun açık oturumlarda, meydanlarda, gazete sayfalarında, köşe yazılarında tartışıldığının altını çizerek "Ben konunu yeteri kadar konuşulduğunu düşünüyorum, buna eninde sonunda karar verecek olar yargı makamlarıdır" dedi.

 

"15. maddeyi konuşmadık"

Bir gazetecinin, Anayasa'nın geçici 15. maddesinin değiştirilmesine ilişkin görüş sorması üzerine Çiçek, maddeye ilişkin Bakanlar Kurulu'nda görüşme olmadığını söyledi. Çiçek, "15. madde ile ilgili Bakanlar Kurulunda görüşme yapmadık. Anayasa değişikliği, Bakanlar Kurulu meselesi değil, siyasi parti ve Meclis meselesi. Partinin yetkili organları ile konuşulur ve karar bağlanır. Biz, bu manada bir Anayasa değişikliği konusunu görüşmedik. Yani gerek görüyorsa partinin ilgili toplantısında görüşülür" diye konuştu.

 

Bürokrasinin azaltılması için 170 yönetmelikte değişiklik

Çiçek, toplantıda ele aldıkları önemli bir diğer konunun da bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi konulu düzenleme olduğunu söyledi. Çiçek, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Bir kısım hizmetlerin yapılmasında ya da devletten bir kısım hizmetlerin alınmasında vatandaşların karşılaştıkları, kırtasiyecilik, bürokrasi hakikaten her zaman değerlendirme konusu olmuştur, şikayet konusu olmuştur. Hatta bunlar bir kısım komedilere bile mevzu teşkil edecek boyutlarda olmuştur, geçmişti. Başbakanlık bünyesinde, Müsteşar Efkan Ala başkanlığında yapılan çalışmaya ilişkin yönetmelik Bakanlar Kurulunda imzalandı. Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi başlığı altında 170 yönetmelikte değişiklik yapılarak yayıma hazır hale getirilmiştir. 170 yönetmelik aslında vatandaşın güncel hayatta sıkça yaptığı işlemlerle ilgilidir. 72 hizmette yetki devri yapılmaktadır. Yani bir o makamdan, bir bu makamdan, birden fazla makamdan işlemin tekemmülü için izin almak, onay almak yerine bunu basitleştirmek ve yetki devri suretiyle bu işi daha basit hale getirmeye çalışıyoruz. 46 yetki merkezden taşraya devredilmektedir. Örnek vermek gerekirse, mesire yerlerinin belirlenmesiyle ilgili bir işlem. Bunu Orman Genel Müdürlüğü yapıyordu, ta Ankara'ya kadar bu işlemler geliyordu, şimdi bölge müdürlükleri bu kararı verebilecektir. Doğal su tesisi ve işletme izni almak için Bakanlığa kadar geliyordu, bu işlemler. Valilikte bu iş bitirilecektir. 26 yetki valilik ve bölge müdürlüğünden alt kademelere devredilmektedir. Koruyucu ailenin seçimi, burada valiye kadar işlem geliyordu, şimdi sosyal hizmet il müdürlüğü bu kararı verebilecektir. Bakıma muhtaç özürlülere yönelik özel bakım merkezleri açılış izni verilmesi valinin onayına kadar geliyordu, şimdi bu doğrudan doğruya ilgili müdürlük bünyesinde karara bağlanacaktır."

 

420 belge işlemden kaldırılıyor

Çiçek, yurttaşlardan bazı yerlere müracaatlarda birçok belgenin istendiğini anımsatarak, "Bu yapılan düzenlemeyle 420 değişik belge işlemden kaldırılmaktadır" dedi. Sadece kimlik numarasının isteneceğini ve eri kalan işlemleri idarenin kendisinin yapacağını belirten Çiçek, "Dolayısıyla başvurulan kurum kendisi tamamlamış olacak. Özellikle yaşlılarımız bakımından, acil işlemler bakımından zaman kaybına sebebiyet veren bir çok işlem de ortadan kaldırılıyor. 215 hizmette de noter onayı kaldırıldı" dedi.

Çiçek, TBMM'nin de tatile girmesi nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısının 15 günde bir yapılacağını belirterek, yaz aylarında yapılacak hükümet ve siyasi parti çalışmaları bulunduğunu, bu manada da genel bir değerlendirme yaptıklarını bildirdi.