CHP'li Ayhan'dan 'sağlıkta katılım payı' sorusu

CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Sağlık ocaklarında hastalardan alınan katılım payını meclis gündemine taşıdı.

26 Ekim 2009 Pazartesi, 10:46
Abone Ol google-news

CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, 18 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde yeni katkı payı tutarlarının belirlendiğini, buna göre birinci basamak sağlık kuruluşlarında 2 TL, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında 8 TL ve özel sağlık kuruluşlarında 15 TL olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Ayhan "Değişiklik sonrası yapılan hesaplamaya göre; özel sağlık kuruluşlarının muayene hizmeti için SGK'den aldığı ücret 21 TL. Hastadan katılım payı olarak yüzde 30 alınan ücret 6 TL. Böylece özel sağlık kuruluşu, bir muayene için 27 TL gelir elde etmektedir. Bir muayene için hasta SGK'ye 15 TL ödeyecektir. Özel sağlık kuruluşu vergi olarak devlete 11 TL ödemektedir. Dolayısıyla, bir muayene için devletin kasasına 26 TL girmektedir. SGK'nın bir muayene için özel sağlık kuruluşuna yaptığı ödeme 21 TL iken bir muayene karşılığında devletin kasasına giren ücret 26 TL'dir. Dolayısıyla, SGK, hastadan muayene başına 6TL kar edecektir. Sağlık hizmetlerinin geldiği nokta itibarıyla, yurttaşların sağlık hizmetine erişimi her geçen gün zorlaşmakta ve her geçen gün sağlık hizmetleri için vatandaşın cebinden ödediği miktar her geçen gün artmaktadır."dedi.

CHP'li Ayhan Başbakan Erdoğan'a şu soruları yöneltti:
"Söz konusu tebliğ ile birinci basamak sağlık hizmetlerinden yani Sağlık Ocaklarından yararlanan hastalardan da katılım payı alınmaktadır. Bu uygulama parası olmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasını engellemiyor mu? Bu durum, sosyal devlet anlayışı ilkesine uygun mudur? Memur ve işçilerin yüzde 90'ı yoksulluk sınırı altında bir gelire sahipken, emekli, dul ve yetim aylıkları açlık sınırının altına düşmüştür. Bu tablo ortadayken, sağlık hizmetlerinden katkı payı alınması doğru mudur? AKP'nin her fırsatta dile getirdiği
'önce insan' anlayışı bu yolla mı sağlanacaktır? Anayasamızda yer alan 'sosyal hukuk devleti' ilkesi çerçevesinde, muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza, temel insan hakları içerisinde olan sağlık hizmetini parasız sunmak üzere yeşil kart verilmektedir. Bu vatandaşlarımızdan hangi hukuki dayanağa göre katkı payı alınmaktadır? Bu uygulamayla, Dünya Bankası ve uluslararası kredi kuruluşlarının önerileri doğrultusunda, Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Finansmanı açığı ve bütçe açıkları mı kısılmaya çalışılmaktadır? Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı olduğu halde, geçmişe yönelik katılım payları, neden 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren toplu olarak tahsil edilmeye çalışılmaktadır? Hükümetiniz, katkı payı uygulamasına son vermeyi düşünüyor mu? Bu amaçla yapılan bir çalışmanız var mı? "