CHP’nin çalıştayında, kentsel dönüşümün ilkeleri belirlenerek sonuç bildirgesi ile açıklandı

CHP; Türkiye’nin deprem gerçeği ve yaşanabilir kent kültürünün korunması amacıyla gerçekleştirilecek kentsel dönüşümün 10 temel ilkesini belirledi. “Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm” adıyla tanımlanan temel ilkelerin şeffaflık, uzlaşı ve adalet olacağı; esas olanın yerinde; insan ve çevre odaklı dönüşüm olması gerektiği vurgulandı.

15 Mart 2021 Pazartesi, 04:00
CHP’nin çalıştayında, kentsel dönüşümün ilkeleri belirlenerek sonuç bildirgesi ile açıklandı
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında kurulan “Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası” deprem felaketi yaşayan İzmir’de çalıştay gerçekleştirdi. Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı’na uzman akademisyenler, Ankara, İzmir ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin temsilcileri ile meslek odası yöneticileri katılırken; çalıştayın sonunda CHP’nin kentsel dönüşümde temel ilkelerinin yer aldığı bir sonuç bildirgesi de hazırlandı.

TİTİZLİKLE ELE ALINMALI

Sonuç bildirgesinde, Türkiye’nin kentleşme deneyiminin oldukça hızlı edinmiş ülkelerden biri olduğu; bu durumun çeşitli aksaklıkları da beraberinde getirdiği ifade edildi. Bildirgede, önerilere ilişkin yol haritası, 10 madde halinde şöyle sıralandı:

- Dönüşüme; rant odaklı değil, insan ve çevre odaklı bakılmalıdır.

- Esas olan yerinde dönüşümdür. Temel ilkeler şeffaflık, uzlaşı ve adalet olmalıdır.

- Merkezi yönetim ve yerel yönetim işbirliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderildiği bir kentsel dönüşüm yasası hazırlanmalıdır.

- Her aşamada ilgili meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarının ve dönüşüm bölgesinde yaşayan yurttaşların aktif katılımı sağlanmalı, denetim kanalları açık tutulmalıdır.

- Deprem, sel, iklim değişikliği ve diğer afet risklerine karşı kentsel dayanıklılığı artırmanın yanında, konut dışı dönüşümle iyi bir çevrede yaşama anlamına geldiği unutulmamalıdır.

- Doğaya ve tarihe saygılı dönüşüm hedeflenmelidir.

- Dezavantajlı gruplar ve engelli yurttaşlar kentsel dönüşüm sürecinde öncelenmelidir.

- Kentin kimliği ve zaman içinde oluşan toplumsal ilişkileri yok edilmemelidir.

- Kamu yönetimi her aşamada garantör olmalı ve yurttaşlar sadece yönetimle muhatap edilmelidir.

- Eğitime, sağlığa, kültüre ve spora yönelik yapılardan taviz verilmemelidir.