''Çocuk evliliklerine beraber son verebiliriz''

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, ''Çocuk Evliliklerine Beraber Son Verebiliriz: Ülkelerden Örnekler'' çalıştayında çocuk gelinler sorunun çözümünde fon kaynaklarını arttırmanın ve güç birliğinin öneminin ortaya konulduğunu bildirdi.

22 Şubat 2013 Cuma, 13:51
Abone Ol google-news

Koyunsağan, yaptığı yazılı açıklamada, Sabancı Vakfı'nın ev sahipliğinde, Çocuk Evliliklerine Son Vermek için Küresel Ortaklık (Girls Not Brides Platformu) üyelerinin katıldığı ''Çocuk Evliliklerine Beraber Son Verebiliriz: Ülkelerden Örnekler'' çalıştayına, Amerika'dan Nijerya'ya, 24 farklı ülkeden 49 sivil toplum kuruluşunun katıldığını belirtti. Çalıştay sonunda iş birlikleri ve çözüm önerilerinin çıktığını ifade eden Koyunsağan, şunları kaydetti:

''Vakıf olarak küresel çaptaki bu büyük sorunun çözümü için düzenlenen deneyim paylaşım toplantılarına ev sahipliği yaparak, bu önemli konuyu ülke gündemine de taşıdık. Çalıştayda, çocuk gelinler sorunun çözümünde fon kaynaklarını arttırmanın ve güç birliğinin önemi ortaya kondu. Vakıf, tecrübesi ve kaynaklarıyla bu büyük sorunun çözümü konusunda yapılacak çalışmalara ve alınacak önlemlere katkı sağlamaya devam edecek. Üç gün süren çalıştay, özellikle farklı ülkelerdeki çocuk gelinler konusunda çalışmalar yapan kurumların birbirleriyle tanışması, bağlantılar kurması ve ortak çalışmalar yapmasında etkili oldu.
Çalıştayda çocuk gelinler konusunda çok önemli küresel hedefler belirlendi. Bu hedeflerin arasında bin yıllık kalkınma hedeflerinin 2015 yılında sonlanmasının ardından yeniden oluşturulacak 'uluslararası kalkınma hedeflerinde genç kızların yer alması ve çocuk evliliklerinin genç kızların refahını belirten bir gösterge olarak kullanılması' konusunda görüş birliğine varıldı. Platform üyeleri ayrıca, çocuk evliliklerinin yaygın görüldüğü ülkelerde, ulusal platformların güçlendirilmesi konusunda da somut ve hemen hayata geçirilebilecek önerilerini paylaştılar.''

Çocuk Evliliklerine Son Vermek için Küresel Ortaklık Koordinatörü Lakshmi Sundaram da Türkiye'nin çocuk evliliklerine son vermek için büyüyen bu küresel harekete destek olma konusunda yapacağı çok şey olduğunu belirtti.

Platform çalışmalarından örnekler

Üç gün süren atölye çalışmalarında, çocuk evliliklerinin çözümünde ulusal ve uluslararası ortaklıkların önemine değinilerek iyi örnekler paylaşıldı.

Ulusal çocuk gelinler platformlarının temsilcileri, başarılarının yanı sıra yaşadıkları bazı zorlukları paylaştı ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğine dair görüşlerini bildirdi.
Çocuk Evliliklerine Son Vermek için Küresel Ortaklık üyesi kurumların kendi ülkelerinde oluşturdukları ''Ulusal Çocuk Gelinler Platformları''nın çalışmalarında kullanılabilecek pratik örnekler üzerinde alıştırmalar yapıldı.

Katılımcılar, ülkelerindeki yasal düzenlemeler, gelenekler, siyasi anlayış gibi çeşitli faktörleri paylaşarak, ülkelerine döndüklerinde uygulamak üzere hedeflerini ve aksiyon planlarını oluşturdu. Katılımcılar daha sonra belirlenen hedeflere ulaşmak için karar vericilerle iletişim kurma stratejilerini belirledi.

Ulusal Çocuk Gelinler Platformları'nın etkin çalışabilmesi için vizyon ve misyon belirleme ile karar alma süreçlerine dair örneklerin paylaşıldığı çalıştayda, çalışmaların etkisinin ölçülmesinin önemi ve bunu ölçmek için öncelikle toplumda nasıl bir fayda yaratılmak istendiğinin belirlenmesi gerektiğine dair alıştırmalar yapıldı.