Dertleri iktidarda kalmak

Ekonominin “derin bir krizin” içerisinde olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, “Türkiye’yi yönetenlerin iktidarda kalmanın dışında gündemleri bulunmamaktadır. Adalet meselesi olmayanların milletimizin geleceği için söyleyecekleri de kalmamıştır” dedi.

Yayınlanma: 14.12.2019 - 02:00
Dertleri iktidarda kalmak
Abone Ol google-news

Gelecek Partisi’nin tanıtım toplantısında hedeflerini açıklayan Ahmet Davutoğlu, isim vermeden AKP iktidarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. “Lider kültü”nü reddettiklerini belirten Davutoğlu, ülkeyi yönetenlerin “iktidarda kalmak” dışında bir dertlerinin olmadığını söyledi. Ailenin siyasal hayatın dışında tutulması gerektiği mesajını veren Davutoğlu, hedeflerinin yeni bir anayasa yapılması, demokratik parlamenter sisteme geçilmesi, kapsayıcılık ve ortak akıl olduğunu söyledi. Davutoğlu, “güç devşirme” aracı olarak görülen yargıda da kapsamlı reform vaadinde bulundu.

Davutoğlu, AKP’nin 18 yıl önce kuruluş toplantısını yaptığı Bilkent Otel’de, dün kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verilen “Gelecek Partisi”ni anlattı, Kurucular Kurulu’nun tanıtımını yaptı. Davutoğlu, özetle şu görüşleri dile getirdi:

Özgürlükçü laiklik anlayışı: Siyasetimizin temel felsefesi, geleneğe saygılı özgürlükçülüktür. Milletimizin tecrübelerinden neşet etmiş değerlerini de, modernleşme sürecimizin eseri olan ve Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin birikimini de koruyacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Kısıtlayıcı laiklik anlayışı da, dine siyasal düzen içinde işlevsel bir rol tanımlama çabası da, tek bir dini  akımın siyasal düzeni antidemokratik yöntemlerle ele geçirerek din-siyaset ilişkisini belirleme iddiası da, küreselleşmeyle derinleşen varoluşsal sorunlar karşısında geçerliliğini yitirmiştir. Devlet, bütün dini/mezhebi/felsefi anlayışlara ve topluluklara aynı mesafede olmalı ve eşit yaklaşım göstermelidir. Bu çerçevede temel ilkemiz özgürlükçü laiklik ve çoğulcu din  anlayışıdır. Dini ya da seküler hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı bir konum elde etmesine müsaade edilmeyecektir. Dini/mezhebi referanslı yapıların, devletin rasyonel bürokratik mekanizmalarla işleyen yapısına müdahale ederek paralel yapılanmalara yönelmesi engellenecektir. 

Alevi örgütlerinin talepleri: Alevi yurttaşlarımızın inanç ve öğreti temelli taleplerine, geleneksel Mürşid, Pir ve Dede ocakları esas alınarak ve modern Alevi örgütlerinin talepleri göz önünde bulundurularak, eşit yurttaşlık hakkı ve demokratik uzlaşı temelinde çözüm bulunacaktır. 

Aile siyasal alanın dışında: Özel hayat alanı olan birey ve aile mahremiyetine mutlak şekilde saygı gösterilmeli ve siyasal alanın dışında tutulmalıdır. Kamu görevi yürütenlerin aile mensupları ne özel bir ayrıcalığa sahip olmalıdır ne de yıpratıcı bir eleştiriye muhatap kılınmalıdır. Siyasi ahlâk, s¸effaflık, siyasetin finansmanı ve imar rantlarının vergilendirilmesi yasaları acilen çıkarılacaktır. 

Demokratik parlamenter sistem: 2016 referandumuyla benimsenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de demokratik kriterleri karşıladığını söylemek mümkün değildir. Yeni sistem, demokratik standartlarda da sert bir düşüşe yol açmıştır. Her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir Parlamenter Sistemi savunuyoruz. Temsilde adalet ilkesini hayata geçirmek üzere seçim barajı uygulamasına son verilmelidir. 

Mülakat kaldırılacak: Devlet yönetiminde temel ilkemiz ehliyet, liyakat ve emanettir. Mülakat sistemi kaldırılacak, yerine objektif kriterlere dayalı sınavlar yapılacaktır. Son dönemde kişiselleştirilen ve yetkisiz aktörlerin devreye girmesiyle kurumsal niteliği zaafa uğrayan diplomatik ilişkilerin, köklü devlet tecrübemize dayalı bir şekilde yeni bir ahenge kavuşturulması zaruridir. 

Ekonomi derin krizde: Türkiye ekonomisi derin bir krizin içerisindedir. Türkiye’yi yönetenlerin iktidarda kalmanın dışında başka bir gündemler i bulunmamaktadır. Türkiye derdi olmayanların, millet derdi kalmayanların, adalet meselesi olmayanların milletimizin geleceği için söyleyecekleri de kalmamıştır. Onun için hep geçmişi konuşuyorlar, hep aynı şeyleri söylüyorlar, adaleti, hukuku, hakkaniyeti, şeffaflığı dürüstlüğü, ahlakı, eşitliği duyunca rahatsız oluyorlar. 

18 ESKİ VEKİL

Gelecek Partisi’nin 154 kişilik Kurucular Kurulu’nda Davutoğlu dışında 18 eski AKP milletvekili, 3 eski AKP il başkanı yer aldı. Rum asıllı Dimosthenis Rafeletos, Ermeni asıllı Etiyen Mahçupyan ve Süryani asıllı Nazmi İrak, eski büyükelçiler Ümit Yardım ve Yusuf Ziya Özcan, Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir, 15 Temmuz’da yaşamını yitiren AKP’li Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok da yer aldı. Partinin amblemi yeşil ve beyaz renklerden oluşan beş köşeli “çınar yaprağı” oldu. 


Bu arada, 143 sayfalık parti programında, modern Alevi ögrütlerinin talepleri göz önünde bulundurularak cemevlerine hukuki statü tanınması, eğitim ve istihdama yönelik taleplerine eşit yurttaşlık hakkı ve demokratik uzlaşı temelinde çözüm bulunacağı kaydedildi. Programda anadilin eğitimde ve sosyal hayatta öğretilmesi ve kullanılmasının aidiyet bilincini güçlendireceği vurgulandı.
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon