"Dinlemeler hakim kararına dayanmalıdır"

CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın yasa dışı dinlendiği iddiasının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu hazırladı. Raporda, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve adli makamlar tarafından talep edilen önleyici ve adli amaçlı dinlemelerin mutlaka bir hakim kararına dayanması gerektiği belirtildi.

31 Ocak 2009 Cumartesi, 09:04
Abone Ol google-news

CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın yasa dışı dinlendiği iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 35 sayfalık taslak raporunu hazırladı. Raporda, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) kuruluş, görev ve yetkilerine 3 sayfa yer verildi.

Taslak raporda, 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemleri tek merkezden yürütmek üzere TİB'in kurulduğu anımsatılarak, TİB'in, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yürüttüğü belirtildi.

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve adli makamlar tarafından talep edilen önleyici ve adli amaçlı dinlemelerin mutlaka bir hakim kararına dayanması ve bu kararların da elektronik ortamda TİB'e gönderilmesi gerektiği bildirilen taslak raporda, şunlar kaydedildi: ''Bu yargı kararları çerçevesinde TİB'de elektronik ortamda gerçekleştirilen yönlendirme ile tüm dinlemeler ilgili kurumların personelince gerçekleşmekte olup, Başkanlıkça önleyici amaçlı dinlemeler kayıt altına alınmamakta, yapılan dinlemeye ilişkin sesler doğrudan ilgili kuruma aktarılmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında gerçekleşen ceza soruşturmalarına bağlı tüm dinleme faaliyetleri ceza soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısının görevlendirdiği adli kolluk personelince yürütülmektedir. TİB'de ise yapılan işlemlere ilişkin 'log kayıtları' tutulmaktadır.Başka bir kurumun ya da mercinin yasal dinleme usul ve esasları dışında dinleme kararı talep etmesi, dinleme kararı vermesi, bu kararların elektronik ortamda TİB'e gönderilmesi veya herhangi bir karar olmaksızın dinleme talebinde bulunması mümkün değildir.''

Taslak raporda, Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik'in 17. maddesinde, TİB'in faaliyetleriyle ilgili olarak talep ettiğinde derhal Başbakan'a bilgi verileceğinin belirtildiği ifade edilerek, ''Ancak bu bilgilerin, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesini içermediği, yürüttüğü faaliyetlerin niteliği gereğince dinlenen kişiler ve dinleme içerikleri konusunda bilgi sahibi olamayacak olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının, bu konularda Başbakan'a da bilgi veremeyeceği izahtan varestedir'' denildi.