Diyarbakır Sur'da katmerli perişanlık

Sağlıkçılar sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur’a gitti, 60 bin kişiye hizmet veren aile sağlık merkezinin karakol yapılmasının düşünüldüğünü öğrenip dehşete düştü.

26 Ocak 2016 Salı, 23:05
Abone Ol google-news

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağıyla ilgili TTB (TTB) 15 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’a gidip incelemeler yaparak bir rapor hazırladı. Sur ilçesinde bulunan üç aile sağlık merkezinin 50 günden beri kapalı olduğunun belirtildiği raporda, Bağlar ilçesinde bulunan iki aile sağlık merkezinin ise kapatılarak karakol yapılması için valilik tarafından girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Karakol olacak

TTB Merkez Konseyi ile TTB Aile Hekimleri Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesi ile ilgili bir rapor hazırladı. Aile sağlık merkezlerinde yapılan inceleme soncunda hazırlanan raporda, Bağlar’da bulunan aile sağlık merkezlerinin karakola dönüştürülmesi için polis tarafından 2 ve 3 numaralı aile sağlık merkezlerine keşif yapıldığı belirtildi. 2 ve 3 numaralı aile sağlık merkezinin 60 bin kişiye hizmet verdiği belirtilen raporda, bu aile sağlık merkezlerinin kapatılması durumunda halkın perişan olacağı vurgulandı.

Sağlık çalışanları zorda

TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Raşit Tükel yaptığı açıklamada, “Ülkemizde bildiğiniz gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çatışmalar sürüyor. Şiddet ikliminin hâkim olduğu yerleşim yerlerinde sağlık çalışanları tehdit edilip öldürülüyor. Bazı yerlerde Aile Sağlığı Merkezi vb. sağlık tesisleri kapatılarak karakollara, karargâhlara dönüştürülüyor.

TTB olarak bu bölgelerde çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Raporlarda görüldüğü üzere sağlık çalışanları tehdit altında. Temel sağlık hizmetleri verilemiyor. Günlerdir bildiğiniz gibi Cizre’de bir bodrum katında yaralılar var. Sağlık çalışanları oraya ulaşamıyor. TTB olarak girişimlerde bulunuyoruz fakat engellemeler var” ifadelerini kullandı.

Çatışmalar dursun

Raporda yer alan TTB’nin öneri ve beklentileri arasında şunlar yer alıyor:

-Kentte yaşayan herkesin, can güvenliği, yaşam hakkı, barınma, beslenme, sağlık gibi insani temel haklardan mahrum edilmemesini, bu hakların ertelenemeyeceğini belirtiyoruz.

-Başta sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasını, güvenli çalışma ortamları oluşturulmasını, sağlık çalışanlarının mesleki değerleri ve halkın sağlığını koruyan bir sağlık hizmeti koşullarının yaratılmasını bekliyoruz.

-Hangi koşullar altında olursa olsun, sağlık hizmeti sunan hiçbir yerin kapatılması, farklı amaçlar için kullanılması, sağlık çalışanlarının hizmet vermesinin engellenmesi kabul edilemez buluyoruz.

-Kapalı olan tüm ASM ve diğer sağlık tesislerinin açılmasını, Bağlar 2-3 Nolu ASM ve diğer sağlık kurumlarının binalarının korunmasını, zarar gören ASM’lerde çalışanların zararlarının karşılanmasını talep ediyoruz.

-Çatışmaların hemen son bulması, ölümlerin durdurulması, barış ortamının sağlanması; sokağa çıkma yasağı gibi temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan uygulamalara son verilmesi insani talebimizi bildiriyoruz.