Doğan Yayın hisselerini Axel'e sattı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş, Doğan Yayın Holding Yürütme Komitesinde toplantı nisabının üç olarak belirlenmesinin, komitede bir üyenin Axel'i temsilen görev yapması ve komite kararlarının Axel'i temsilen görev yapan üye de dahil çoğunluğun olumlu oyu ile alınmasının öngörüldüğünü bildirdi.

24 Kasım 2009 Salı, 10:44
Abone Ol google-news

Doğan şirketler Grubu Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 19 Kasım 2009 tarihli özel durum açıklamasında, şirketle Axel Springer AG'nin bir bağlı ortaklığı arasında Doğan Yayın Holding A.Ş. hisse senetlerinin satışına ilişkin varılan mutabakatın duyurulduğu ve söz konusu işlemin tamamlanabilmesinin ancak mutabakatta yer alan ön koşulların sağlanması ve sağlandığının taraflarca kabulü halinde gerçekleşebileceğinin belirtildiği, bu ön koşullar ve varılan mutabakatın esasları hakkında bilgi verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
''19 Kasım 2009 tarihli özel durum açıklamamızda, hisse senetlerinin satışına ilişkin sürecin DYH bünyesinde Vergi ve RTÜK mevzuatı kapsamında devam eden süreçlerin olumlu bir şekilde sonuçlanmasına bağlı olacağı belirtilmiştir. Sürecin bu aşamaya gelmesi durumunda hisse senedi devri gerçekleştirilecek ve devir bedeli mutabakatta yer alan esaslar çerçevesinde 31 Mart 2016 tarihinde belirlenerek ödenecektir. Bu tarihe kadar hisse devir bedeli ile ilgili olarak Şirketimize Axel tarafından herhangi bir ödeme yapılması öngörülmemektedir.

Söz konusu mutabakat çerçevesinde, devir sonrasındaki yönetim yapısı yakın işbirliğine dayalı nitelikli bir ortaklık olarak öngörülmüştür. Bu doğrultuda, benzer ortaklıklarda olduğu üzere, DYH Yönetim Kurulu'nun tarafların ortak iradelerini yansıtacak şekilde beşi Doğan Grubu; Axel'in DYH'deki hisse oranının öngörülen seviyede kalması koşuluyla üçü Axel tarafından önerilmek üzere, toplam on üyeden oluşturulması ve karar nisabının sekiz olması öngörülmüştür.

Yönetim Kurulu'nda yukarıda öngörülen yapılanmanın icra düzeyine yansıtılabilmesine yönelik olarak beş kişi ile oluşturulacak DYH Yürütme Komitesi'nde toplantı nisabının üç olarak belirlenmesi, Komite'de bir üyenin Axel'i temsilen görev yapması ve Komite kararlarının Axel'i temsilen görev yapan üye de dahil çoğunluğun olumlu oyu ile alınması öngörülmüştür.

Axel ile varılan mutabakatın 19 Kasım 2009 tarihli özel durum açıklamamızda yer aldığı üzere, DYH bünyesinde Vergi ve RTÜK mevzuatı kapsamında devam eden süreçlerin olumlu bir şekilde sonuçlanması başta olmak üzere bazı ön koşulların sağlanması ve sağlandığının taraflarca kabulüne bağlı olduğunu, söz konusu ön koşulların gerçekleşmemesi durumunda yukarıda belirtilen hususlar dahil mutabakatın tekrar gözden geçirilebileceği ya da geçersiz hale gelebileceğinin bir kez daha belirtilmesinde yarar görülmektedir.''